Köpa gröna tak & sedumtak i Stockholm!

En av de viktigaste delarna på en fastighet är självklart taket. Det ser till att insidan av huset skyddas från väder och vind samt hjälper till att hålla inne värmen. Det är viktigt att taket läggs och sköts om ordentligt för att slippa skador. Att köpa grästak, eller sedumtak som det egentligen heter, är ett bra alternativ om du vill ha ett lättskött och bullerdämpande tak.

Olika typer gröna tak

Beroende på vilken växtblandning du väljer att köpa kan tjockleken på taket skilja sig. Jorden som ligger underst i konstruktionen bör vara minst 3 cm tjockt men kan behöva ökas till exempel om det gröna takets lutning är låg. Det finns olika konstruktioner som har olika tjocklek:

 • Sedum-ört-matta är tjockare och består av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering samt 3 cm vattenhållande skikt.
 • Mossa-sedum-matta är tunnare och den är endast 3 cm tjock.
 • Sedum-ört-gräs kan bli mellan 12–15 cm tjock.

 

Läs om hur installationen går till. 

Det är många som undrar om det verkligen lönar sig att köpa sedumtak och svaret är att det gör det. Vartefter att städerna växer och grönområdena minskar kan man med hjälp av gröna tak kompensera grönområdena som gått förlorade i Stockholm i samband med urbaniseringen.

När vi pratar om sedumtak finns det antingen intensiva eller extensiva tak, skillnaden på dessa är egentligen hur mycket skötsel de kräver. Intensiva takplanteringar kräver fler skötselinsatser per år för att bibehålla funktionen och utseendet medan extensiva takplanteringar är mer lättskötta. 

Är sedumtak svårskötta?

När det kommer till skötsel av sedumtak är en viktig faktor att säkerställa att ingen växtart får ett övertag. Man vill bibehålla den önskade artsammansättningen och därför är det viktigt att se över vad för slags växter det är som börjar växa. I övrigt kräver inte extensiva tak något speciellt underhåll. 

Förutom att sedumtak är naturligt bra för miljön är de även isolerande, vilket resulterar i energisparande. Sedan är de även vackra och motverkar stigande stadstemperaturer. Här kan du läsa mer om fördelarna med sedumtak. 

Referenser

 • 2019-07-01

  Takfix utför montage av sedumtak samt installerar droppbevattning system på brant tak. Vi har även lagt tätskikt samt monterat avvattningssystem.

 • 2019-05-23

  Sedumtak anläggs på många typer av byggnader, både i staden och i mer naturnära områden. Vid ett av våra uppdrag byggde vi ett 220 kvadratmeter stort sedumtak på taket till ett hus på Bildö.

 • 2019-05-07

  Ett sedumtak passar att ha på många olika typer av byggnader av skilda storlekar med allt från det allra minsta taket till ett riktigt stort tak. Vid ett av våra jobb i Stockholm så byggde vi ett sedumtak till ett Attefallshus på Lidingö som var 40 kvadratmeter stort till ytan.

 • 2019-04-11

  Bland de taktjänster som Sedumtakspecialisten erbjuder i Stockholm finns allt från byggandet av sedumtak till besiktningar av sedumtak och andra typer av gröna tak. Vi ett av våra senaste uppdrag så besiktade vi ett 1500 kvadratmeter stort tak på en förskola i Järfälla i Stockholm.

Nyheter

 • Att tänka på i samband med takbyte

  När man går i tankarna på att byta sitt tak så finns det en del som det är bra att tänka på med allt från vilket material som man ska välja till att kontakta en firma som ser över vad som behövs göras.

  Läs mer
 • Så bygger man ett sedumtak

  Ett sedumtak är ett tak som både är fint att se på och som har ett flertal fördelar. Det finns på det viset många anledningar till varför man ska välja att bygga sedumtak i Stockholm. Vid byggandet av taket finns det dock en del att tänka på och byggandet sker i flera steg.

  Läs mer