Ett sedumtak är en investering i både din fastighet och i en grönare framtid.

Installation av sedumtak

Vi installerar gröna och hållbara tak som trivs i det nordiska klimatet.

Skötsel av sedumtak

Vi säkerställer att ditt tak behåller skönheten under många år framöver

Du kan vara trygg med att våra tak är både miljövänliga och säkra!

Vårt fokus ligger på hållbara och estetiskt tilltalande installationer av sedumtak för såväl privata bostäder som kommersiella fastigheter.

Vi hämtar vårt material från några av världens ledande leverantörer specialiserade på sedumtak. Våra leveranser garanterar en 95-procentig täckning av sedum, med en variation av sex till åtta arter och helt fri från mossbildning.

Sedumtaken är säkerhetscertifierade enligt ENV 1187:2 och uppfyller kraven för klass B Roof (t2).

Inspireras av våra utvalda

Referensprojekt

Föregående bild
Nästa bild

Olika typer av

Gröna Tak

Våra sedummattor och gröna tak är alltid tätt beväxta för att effektivt förhindra etablering av främmande växtarter, såsom mossa, ogräs och björk. Vi använder en mångfald av vanliga svenska sedumarter, inklusive vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp, vilket ger ditt tak en naturlig och hemtam känsla. Tjockleken på din sedummatta kan variera beroende på vilken växtblandning du väljer. Det finns olika konstruktioner med olika tjocklekar att välja mellan, och vi anpassar tjockleken efter dina specifika krav och takets egenskaper för att säkerställa en optimal prestanda och visuell estetik.

SEDUM: Sedummattan består av sex till åtta olika sedumarter och har en tjocklek på 2-4 cm. Täckning minst 95%.

SEDUM – ÖRT: Är en tjockare variant av sedummatta och består av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering samt 3 cm vattenhållande skikt.

SEDUM – ÖRT – GRÄS: Kan bli mellan 12–15 cm tjock.

Sedumtak pris

Vad kostar det?

Kostnaden för att installera ett sedumtak anpassas individuellt för varje unikt projekt, eftersom den påverkas av flera viktiga faktorer som takets skick, storlek, lutning och vilken typ av sedummatta som väljs.

Garantier

Trygghet för dig

Vi vill att du ska känna dig helt trygg med ditt nya sedumtak. Därför erbjuder vi långvariga garantier på upp till 5 år för alla våra installationer. Detta garanterar att ditt tak inte bara kommer att se bra ut, utan även fungera optimalt under många år framöver.

På gång

Senaste artiklarna

Vill du ha en kostnadsfri offert?

Fyll i ditt namn, e-post, telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Max filstorlek: 16 MB.

Följ oss!