Installation av sedumtak i Stockholm!

Välkommen till Sedumtakspecialisten i Stockholm, din expert på sedumtak. Vi installerar gröna och hållbara tak som trivs i det nordiska klimatet. Vårt material är av högsta kvalitet, och våra erfarna hantverkare har över 20 års branscherfarenhet.


Vi hämtar vårt material från några av världens ledande leverantörer specialiserade på sedumtak. Våra leveranser garanterar en 95-procentig täckning av sedum, med en variation av sex till åtta arter och helt fri från mossbildning. Sedumtaken är också säkerhetscertifierade enligt ENV 1187:2 och uppfyller kraven för klass B Roof (t2). Du kan vara trygg med att våra tak är både miljövänliga och säkra.

Olika typer av gröna tak

Våra sedummattor och gröna tak är alltid tätt beväxta för att effektivt förhindra etablering av främmande växtarter, såsom mossa, ogräs och björk. Vi använder en mångfald av vanliga svenska sedumarter, inklusive vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp, vilket ger ditt tak en naturlig och hemtam känsla. Tjockleken på din sedummatta kan variera beroende på vilken växtblandning du väljer. Det finns olika konstruktioner med olika tjocklekar att välja mellan, och vi anpassar tjockleken efter dina specifika krav och takets egenskaper för att säkerställa en optimal prestanda och visuell estetik.

 • Sedum-ört-matta: Är en tjockare variant av sedummatta och består av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering samt 3 cm vattenhållande skikt.
 • Sedummatta: Sedummattan består av sex till åtta olika sedumarter och har en tjocklek på 2-4 cm. Täckning minst 95%.
 • Sedum-ört-gräs: Kan bli mellan 12–15 cm tjock.

 

Läs om hur installationen går till. 

Skräddarsydda priser för ditt sedumtak

Priset för att installera ett sedumtak är skräddarsytt för varje projekt, eftersom det varierar beroende på flera viktiga faktorer. Dessa inkluderar takets skick, storlek och lutning och val av sedummatta. Vid en noggrann inspektion och besiktning av ditt tak kan vi ge dig en exakt kostnadsuppskattning som inkluderar både materialkostnader för sedumgräset och arbetskostnader.

Långvariga garantier som trygghet

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en trygg och pålitlig lösning. Därför är vi stolta över att erbjuda garantier för våra sedumtaksinstallationer som sträcker sig upp till 5 år. Detta innebär att du kan känna dig säker på att ditt sedumtak kommer att prestera och se bra ut under lång tid framöver. Vi värdesätter din förtroende och siktar på att leverera kvalitet i varje projekt vi utför.

 

 

 

Är sedumtak svårskötta?

Det är många som undrar om det verkligen lönar sig att köpa sedumtak och svaret är att det gör det. Vartefter att städerna växer och grönområdena minskar kan man med hjälp av gröna tak kompensera grönområdena som gått förlorade i Stockholm i samband med urbaniseringen.

När vi pratar om att köpa sedumtak finns det antingen intensiva eller extensiva tak, skillnaden på dessa är egentligen hur mycket skötsel de kräver. Intensiva takplanteringar kräver fler skötselinsatser per år för att bibehålla funktionen och utseendet medan extensiva takplanteringar är mer lättskötta.

När det kommer till skötsel av sedumtak är en viktig faktor att säkerställa att ingen växtart får ett övertag. Man vill bibehålla den önskade artsammansättningen och därför är det viktigt att se över vad för slags växter det är som börjar växa. I övrigt kräver inte extensiva tak något speciellt underhåll. 

Förutom att sedumtak är naturligt bra för miljön är de även isolerande, vilket resulterar i energisparande. Sedan är de även vackra och motverkar stigande stadstemperaturer. Här kan du läsa mer om fördelarna med att köpa sedumtak. 

Serviceavtal för sedumtak

Med vårt serviceavtal för sedumtak kan du förlänga livslängden och bibehålla skönheten i ditt tak under många år framöver. Våra årliga servicebesök omfattar allt från gödning och vegetationkontroller till avrinning och rådgivning om takets skick. Vi skräddarsyr avtalet efter dina specifika behov för att säkerställa att ditt sedumtak förblir i toppskick.

Ingår i serviceavtalet:

 • Handborttagning av ogräs och oönskad växtlighet
 • Kontroll av takets avrinning
 • Rengöring av hängrännor och vegetationsfria ytor
 • Lövhantering på sedumsiktet

 

Ingår inte i serviceavtalet:

 • Reparation av sedumattan
 • Besiktning av sedummattan
 • Bevattning under utförande av service samt bevattning under torra perioder. Detta arbete kan tecknas separat.

Referenser

Nyheter

 • Sedumtak och bygglov

  Att överväga en installation av sedumtak på din fastighet är inte bara ett miljömedvetet beslut, utan också en möjlighet till att förbättra fastighetens utseende och energieffektivitet. Innan du börjar denna gröna förvandling är det viktigt att förstå och navigera genom bygglovsprocessen, samt vara medveten om lokala regler och fördelar.

  Läs mer
 • Sedumtakets nackdelar

  Sedumtak är ett populärt val för gröna tak, men det är viktigt att vara medveten om några potentiella nackdelar som kan påverka beslutet att installera ett sådant tak. Nedan kan du läsa om några av de huvudsakliga nackdelarna att överväga när det gäller sedumtak. I den här artikeln lyfter vi fram sedumtakets nackdelar, men vi får inte glömma att en rätt installation av sedumtak bär med sig så många positiva fördelar.

  Läs mer
 • Skötsel av sedumtak om våren

  Det vackra sedumtaket har använts sedan långt tillbaka i tiden då det visade sig vara optimalt för att skydda bostäder och hålla kylan borta från huset. För att få ett vackert sedumtak behövs lite omsorg, men är inte så svårt som man kan tro. Ett sedumtak består av lågt växande växter och bör därför inte klippas ned. I denna artikel kommer vi att berätta för dig hur du på bästa sätt tar hand om ditt sedumtak under våren och ger det ett vackert liv år efter år.

  Läs mer