Skötsel av sedumtak om våren

Det vackra sedumtaket har använts sedan långt tillbaka i tiden då det visade sig vara optimalt för att skydda bostäder och hålla kylan borta från huset.

2022-05-31 Det vackra sedumtaket har använts sedan långt tillbaka i tiden då det visade sig vara optimalt för att skydda bostäder och hålla kylan borta från huset. För att få ett vackert sedumtak behövs lite omsorg, men är inte så svårt som man kan tro. Ett sedumtak består av lågt växande växter och bör därför inte klippas ned. I denna artikel kommer vi att berätta för dig hur du på bästa sätt tar hand om ditt sedumtak under våren och ger det ett vackert liv år efter år.

Ta bort oönksad påväxt

Växter har en tendens att sprida sig och därför bör ett sedumtak inspekteras årligen där man tar bort oönskade växter. Det bästa sättet att ta bort växterna är att se till att man vid bortplockning får med rötterna så att växten inte sprider sig vidare.

Gödsel – växternas viktigaste näring

Under våren bör man gödsla sedumtaket med ett långtidsverkande gödsel. Börjar mossa att ta över växtligheten på ditt sedumtak är det ett tecken på att växtligheten behöver mer näring.

Vattna sedumtaket

Det svenska klimatet med regn och sol är optimalt för sedumtak och oftast behövs inte något extra vatten tillsättas. Under månaderna Mars-Maj börjar växtligheten att komma igång efter vintern och taket kan då behöva lite extra bevattning. Detsamma gäller om taket har utsatts för extrem värme under lång period, då kan underhållsvattning bli aktuellt.

Håll koll på avrinningen

För att motverka vattenansamlingar på taket bör taket kontrolleras för att se att vattenavrinningen fungerar som den skall. Kontrollera hängrännor och takbrunnar och rensa bort växtlighet som stoppar avrinningen.