Professionell skötsel av sedumtak

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet och kunskap inom sedumtak och dess skötsel.

Våra tjänster inom skötsel

Optimera livslängden för ditt sedumtak

För att säkerställa att ditt sedumtak förblir friskt, hållbart och funktionellt över tid, är regelbunden och professionell skötsel avgörande.

Varje sedumtak är unikt, och vi anpassar vår skötsel efter ditt taks specifika behov och förutsättningar. Vi använder miljövänliga metoder och produkter som är skonsamma mot både ditt tak och naturen.

Inspektion och bedömning

Vi gör en grundlig inspektion av ditt sedumtak för att identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas. Under inspektionen utvärderar vi växtlighetens allmänna hälsotillstånd. Vi tittar på färg, täthet och tillväxtmönster för att identifiera tecken på näringsbrist, sjukdomar eller skador.

En viktig del av inspektionen är att bedöma takets dräneringsförmåga. Vi kontrollerar hängrännor, takbrunnar och stenpartier för att säkerställa att vattenavrinningen fungerar korrekt och att det inte finns några blockeringar som kan leda till vattenansamlingar och potentiella skador på taket och byggnaden.

Rensning av oönskad växtlighet

Regelbundet underhåll förhindrar att oönskade växter etablerar sig på ditt tak. Vi avlägsnar oönskade växter och ogräs innan de kan sprida sig och konkurrera med sedumväxterna. Detta säkerställer att sedumtaket bibehåller sin estetiska och funktionella kvalitet.

Löv, kvistar och annat skräp kan samlas på sedumtaket, särskilt under hösten  vilket kan blockera solljus och hindra vattenavrinning. En ren yta hjälper sedumväxterna att trivas och minskar risken för problem.

Gödsling av sedumtak

Mycket mossa på taket eller om sedumet är rödaktigt är det ett tecken på näringsbrist. Det räcker att man fördelar gödsel jämt över taket en gång varje vår. Vi rekommenderar långsamt verkande gödselmedel som frigör näringsämnen gradvis över tid. Detta ger en jämn tillförsel av näring och förhindrar övergödning, vilket kan vara skadligt för växterna.

Vi planerar gödslingen så att den sammanfaller med växtsäsongens början på våren, när sedumväxterna börjar växa aktivt. Detta optimerar näringsupptaget och stödjer en stark och frisk tillväxt.

För tak som ligger i skuggiga lägen är det viktigt att anpassa gödslingen för att undvika övergödning. Skuggiga områden kan behöva mindre gödsel eftersom växterna där har lägre tillväxttakt.

Bevattning

Även om sedumväxter är kända för att vara torktåliga, kan det ibland vara nödvändigt med extra bevattning, särskilt under extremt torra perioder.

Ett nyplanterat sedumtak kan behöva extra vatten de första veckorna för att stödja etableringen av nya plantor.

Laga sedumtak

Om det uppstår kala fläckar på ditt sedumtak, erbjuder vi professionell hjälp för att åtgärda fläckarna och deras orsaker. Vi klipper bitar av sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från de friska plantorna. Dessa bitar innehåller både blad och rötter för att säkerställa effektiv etablering.

Skotta sedumtak vid mycket snö

Vid snörika förhållanden kan taket behöva skottas för att förhindra överbelastning av byggnadens konstruktion, samt att säkerställa säkerheten för alla som vistas i eller nära byggnaden.

På ett sedumtak är det viktigt att alltid lämna cirka 5 centimeter snö kvar på taket. Detta snölager fungerar som en isolering och skyddar växterna mot extrem kyla och frost.

Vi rekommenderar att ta det försiktigt och att använda skonsamma verktyg för att undvika att skada sedumplanterna och takets tätskikt.

När snön smält bort är det bra att inspektera taket efter eventuella skador. Om någon del skulle råka ha kommit till skada, brukar de omgivande sedumplantorna vanligtvis sprida sig och täcka det skadade onrådet igen på våren.

Låt oss ta hand om skötseln av ditt sedumtak!

Genom att anlita professionell hjälp för skötsel av ditt sedumtak kan du vara säker på att det får den vård det behöver. Våra medarbetare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hantera allt från ogräsborttagning och gödsling till reparation av kala fläckar och vinterunderhåll.

Fyll i formuläret nedanför om du vill ha hjälp med skötsel så återkommer vi till dig inom kort.

Max filstorlek: 16 MB.