Så bygger man ett sedumtak

Ett sedumtak är ett tak som både är fint att se på och som har ett flertal fördelar. Det finns på det viset många anledningar till varför man ska välja att bygga sedumtak i Stockholm. Vid byggandet av taket finns det dock en del att tänka på och byggandet sker i flera steg.

2019-04-29

Ett sedumtak är ett tak som både är fint att se på och som har ett flertal fördelar. Det finns på det viset många anledningar till varför man ska välja att bygga sedumtak i Stockholm. Vid byggandet av taket finns det dock en del att tänka på och byggandet sker i flera steg.

Läs mer också här om att bygga sedumtak i Stockholm

Byggnad av sedumtak i Stockholm

Det finns ett flertal typer av gröna tak och sedumtak som beklär hus i Stockholmsområdet. Ett alternativ är ett tak som består av en mix av sedum, örter och gräs. Ytterligare val är ett mosstak eller ett tak som består av endast sedum.

I samband med att sedumtak ska byggas är det viktigt att ha de rätta kunskaperna. Ett sedumtak till huset i Stockholm byggs i flera steg. Processen börjar med att ett tätskikt monteras på plats eller att man ser till att ett befintligt tätskikt är i ett bra skick. Ett sådant skikt kan vara av gummi eller papp. När tätskiktet är på plats sätts ett plåtavslut vid takets kant på plats.

Ovanpå detta tätskikt ska sedan ett dräneringslager finnas och det är ovanpå detta lager som sedumväxterna i sin tur läggs. Sedumen kommer i färdiga mattor som läggs tätt intill varandra och täcker taket. När plantorna är på plats så gödslas sedan taket som ett sista steg i byggandet av sedumtaket.

Hör av dig för ditt sedumtak

När man bygger sedumtak i Stockholm finns det som ovan beskrivs en hel del att tänka på och viktigt är att processen då taket byggs går rätt till. Om man själv inte har de rätta kunskaperna kan det vara bra att ta hjälp.

Vi bygger sedumtak i Stockholm och ger även rådgivning kring sedumtak. Hör gärna av dig.