Så sköter du ditt sedumtak i december månad

Sedumtaket är en essentiell del av en fastighet och förser viktigt skydd från väder och vind, men även för att bibehålla den önskade temperaturen i fastigheten. Likt många saker i livet så behöver taket skötas och hanteras på rätt sätt för att undvika andra framtida problem som kan förekomma.   För att sedumtak eller andra typer av gröna tak ska kunna hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en hel del att tänka på.

2021-12-15

Sedumtaket är en essentiell del av en fastighet och förser viktigt skydd från väder och vind, men även för att bibehålla den önskade temperaturen i fastigheten.

Likt många saker i livet så behöver taket skötas och hanteras på rätt sätt för att undvika andra framtida problem som kan förekomma.  

För att sedumtak eller andra typer av gröna tak ska kunna hålla sig i ett så bra skick som möjligt finns det en hel del att tänka på. Under decembermånad kan det börja falla mycket snö. Beroende på hur mycket snö det kommer kan sedumtak påverkas antingen positivt eller negativt. Den positiva effekten med snön är att det fungerar som ett yttre skydd för sedumtaken och skyddar växterna. Den negativa effekten med snö kan dock vara att det kommer för mycket snö och då kan växterna på sedumtaket skadas och i så fall skulle en takskottning behövas. 

Skötsel av sedumtak


Skötseln av sedumtak skiljer sig från årstid till årstid. Under sommaren kan det exempelvis vara bra att vattna sedumtaket lite då och då, eftersom temperaturen kan bli höga. Under hösten faller mycket löv och kvistar och då vore det bra att planera in en rensning på taket innan snön kommer. När snön väl kommer är det viktigt att tänka på att man lämnar cirka 5 centimeter snö på taket för att undvika att man sätter skyffeln i sedumen. 

Rådgivning kring skötsel


Frågan angående vilken typ av skötsel ett sedumtak behöver varier från period till period beroende på årstiden. På Sedumtakspecialisten har vi den kompetensen som krävs för att kunna bistå med nyttig information kring skötseln av sedumtak eller andra gröna tak. Tveka inte och hör gärna av dig till oss om det är något du undrar över eller om du skulle behöva hjälp med skötseln av sedumtak.