Installation

Vi installerar sedumtak, takvegetation och gröna tak i Stockholm.

Den sedumtäckning vi använder och installerar är specifikt utformad för att klara av det skandinaviska vädret. Den fungerar lika bra i sol och värme som i fukt och kyla. 

Vi installerar sedumtak för svenskt klimat

Vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp är några av de vanliga sedumarterna som trivs i Sverige. Vår sedumtäckning är alltid mycket välvuxen och tät, vilket effektivt förhindrar att andra växter som mossa, ogräs eller björk etablerar sig.

Eftersom takvegetationen i sig själv skyddar mot UV-strålning skyddas även underskiktet från strålningen vilket är positivt för takets hållbarhet och livslängd. Ett grönt tak av sedum absorberar även luftföroreningar och är isolerande mot både kyla, värme och ljud.

Så installerar vi ditt gröna tak

Kvalitetssäkrade leverantörer

Vi använder material från olika leverantörer, men vi arbetar endast med produkter som är kända för sin höga kvalitet inom sedumtak. Våra tak är godkända enligt ENV 1187:2, uppfyller klass B Roof (t2) och är brandklassade.

Den sedumtäckning vi använder och installerar är specifikt utformad för att klara av det skandinaviska vädret. Den fungerar lika bra i sol och värme som i fukt och kyla. Takvegetationen är en blandning mellan 8–10 olika arter av sedum, som placeras ovanpå ett tätskikt av exempelvis papp, gummi eller bitumen med en lutning från 0–27 grader.

På en armerad matta av biologiskt nedbrytbar kokosfiber skapar vi ditt gröna tak. Genom att använda flera olika sedumarter uppnår vi en täckning på 95 procent, vilket garanterar ett välvuxet och tätt tak.

Sedum för sluttande tak

Vi erbjuder installation av sedummattor och montering av droppbevattningssystem för sluttande tak med lutning från 27-45 grader. Vid denna brantare lutning använder vi sedummattor typ T, som innehåller 13 olika varianter av sedum, med 6-8 olika arter. Dessa mattor är förstärkta med artificiella fibrer, vilket gör dem lämpliga för ytor med lutning upp till 45 grader.

Har du ett tak med lutning över 45 grader?

Vi har också erfarenhet av att lägga sedummattor på extremt branta tak med lutningar mellan 45-80 grader. Skräddarsydda lösningar anpassas efter dina specifika behov, även för de mest utmanande taken.

Vill du få en offert?

Fyll i ditt namn, e-post, telefonnummer samt ärende så kontaktar vi dig

Max filstorlek: 16 MB.