Gröna tak – sedummattor & sedumtak i Stockholm.

Taket är en essentiell del av en fastighet och ser till att skydda taket från väder och vind. Det ser även till att behålla den önskade temperaturen på insidan av fastigheten. Likt mycket saker i livet så måste taket skötas och hanteras på rätt sätt för att undvika skador och andra oönskad incidenter. Genom att köpa gröna tak, sedummattor eller sedumtak som det egentligen heter, kan du få ett lättskött och bullerdämpande tak.

2021-09-16

Taket är en essentiell del av en fastighet och ser till att skydda taket från väder och vind.

Det ser även till att behålla den önskade temperaturen på insidan av fastigheten. Likt mycket saker i livet så måste taket skötas och hanteras på rätt sätt för att undvika skador och andra oönskad incidenter. Genom att köpa gröna tak, sedummattor eller sedumtak som det egentligen heter, kan du få ett lättskött och bullerdämpande tak.

Grönt tak & sedummattor finns i olika varianter

Beroende på vilken växtblandning du väljer att köpa kan tjockleken på din sedummatta skilja sig. Jorden som ligger unders i konstruktionen på sedummattorna bör vara minst 3 cm tjockt men kan behöva ökas till exempel om det gröna takets lutning är låg. Det finns olika konstruktioner som har olika tjocklekar:

  • Sedum-ört-matta är en tjockare variant av sedummatta och består av 3 cm mineraljord, 3 cm dränering samt 3 cm vattenhållande skikt.
  • Mossa-sedum-matta är en tunnare sedummatta och den är endast 3 cm tjock.
  • Sedum-ört-gräs kan bli mellan 12–15 cm tjock.

    LÄS MER OM HUR INSTALLATIONEN AV GRÖNT TAK OCH SEDUMTAK GÅR TILL.

Det vanligaste frågan vi får är om det lönar sig att köpa och installera gröna tak eller sedummattor på fastigheten och svaret på frågan kommer alltid att vara – Ja det gör det. Med hjälp av de gröna sedummattorna på taket kan vi bibehålla växter och grönområden som har gått förlorat i Stockholm i samband med urbaniseringen. 

När vi pratar om att köpa sedumtak eller sedummattor finns det antingen intensiva eller extensiva tak, det som skiljs åt mellan dessa är egentligen hur mycket skötsel de kräver. Intensiva takplanteringar av sedummattor kräver fler skötselinsatser per år för att bibehålla funktionen och utseendet medan extensiva takplanteringar av sedummattor är mer lättskötta. 


Hur komplicerat är egentligen skötseln med gröna tak & sedumtak?


När det gäller skötseln av gröna tak och sedumtak är det viktigt att säkerställa att ingen växtart får ett övertag. Skötseln av sedumtak går till genom att man ska bibehålla den önskade artsammansättningen och därför är det viktigt att se över vad för slags växter det är som växer på det gröna taket. I övrigt kräver sedumtak inte något speciellt underhåll.

Förutom att ett grönt tak bidrar med karaktär till en bostad, bidrar färgen på det gröna taket enligt forskning till en mer avslappnade och lugnande effekt som både är naturligt bra för miljön och för isoleringen. Isolerande tak resulterar helt enkelt till att energin kan sparas mycket mer längden.