Läggning av tätskikt samt montage av sedum på två husbyggnader i Värmdö

När det gäller läggning av tätskikt inför montering av sedum på taket är vi Takfix experter på att skapa en robust och tillförlitlig grund. Vi förstår vikten av ett välutfört tätskikt för att skydda taket om vattengenomträning och säkerställa en stabil miljö för sedumets tillväxt. Nedan kan du ta del av den process vi vidtar för att lägga tätskiktet inför sedummonteringen.

2023-05-19

Takfix lägger antirootpapp, sedum på två hus med totala takyta på 50m2.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Tätskikt på ett hus 


När det gäller läggning av tätskikt inför montering av sedum på taket är vi Takfix experter på att skapa en robust och tillförlitlig grund. Vi förstår vikten av ett välutfört tätskikt för att skydda taket om vattengenomträning och säkerställa en stabil miljö för sedumets tillväxt. Nedan kan du ta del av den process vi vidtar för att lägga tätskiktet inför sedummonteringen.

Inspektion och förberedelser

Vi påbörjar processen med en noggrann inspektion av taket för att identifiera eventuella skador, problem och ojämnheter. Detta gör det möjligt för oss att vidta åtgärder i förväg och förbereda takytan för korrekt tätskiktsläggning.

Val av lämpligt tätskikt

Baserat på takets specifika konstruktion och dina preferenser väljer vi det mest lä,mpliga tätskiktet för ditt tak. Vi tar hänsyn till faktorer som vattentäthet, hållbarhet och kompabilitet. Med vår expertis har vi möjligheten att rekommendera det bästa tätskiktet för just ditt tak. 

Professionell applicering

Vi tillämpar tillverkarens specifikationer och användningsanvisningar noggrant för att säkerställa en jämn och korrekt applicering av tätskiktet över hela ytan. Vi ser även till att tätskiktet täcker alla övergångar, genomföringar och anslutningar för att skapa en helt vattentät yta.

Noggrann fogning och tätning

För att säkerställa att taket är fullständigt skyddat mot vattengenomträning genomför vi en noggrann fogning och tätning av tätskiktet. Vi använder högkvalitativa tätningsmaterial och tillämpar beprövade tekniker för att garantera att alla fogar och skarvar är korrekt tätade och skyddade.

Kvalitetskontroll och avslutning

Innan vi går vidare med monteringen av sedum genomför vi en noggrann kvalitetskontroll av tätskiktets läggning. Vi inspekterar taket noggrant och åtgärdar eventuella brister eller områden som behöver ytterligare åtgärder. Vår mål är att säkerställa att tätskiktet är korrekt applicerat och att taket är redo för en framgångsrik montering av sedum.

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om sedum på taket