Läggning av tätskikt, isolering samt montage av sedum på bostadshus i Sundbyberg

För att bevara skönheten och funktionaliteten i ditt sedumtak är det avgörande att ge det rätt skötsel. Det kräver regelbunden uppmärksamhet och omsorg för att fortsätta blomstra som ett hållbart grönt inslag på din byggnad.

2023-06-05

Takfix lägger papp och utför montage av sedum 450m2. Vi kommer även utföra underhåll och skötsel under garantitiden.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Serviceavtal och garanti för ditt nyinstallerade sedumtak 


För att bevara skönheten och funktionaliteten i ditt sedumtak är det avgörande att ge det rätt skötsel. Det kräver regelbunden uppmärksamhet och omsorg för att fortsätta blomstra som ett hållbart grönt inslag på din byggnad. Det är viktigt att notera att skötseln av ditt sedumtak inte ingår som en del av den ursprungliga installationen eller garantin. Däremot erbjuder vi möjligheten att teckna ett separat serviceavtal som sträcker sig över 5 år, för att du ska kunna ge ditt tak den vård det behöver.

Serviceavtal för ditt sedumtak 


Vårt serviceavtal för ditt sedumtak inkluderar en rad viktiga åtgärder för att bevara dess skönhet och funktionalitet. Nedan finns några av de tjänster som ingår:

Ogräs- och växtbekämpning

Vi ser till att ditt tak hålls fritt från ogräs och oönskad växtlighet som kan påverka takets hälsa negativt.

Avrinningskontroll

Vi övervakar och ser till att takets avrinningssystem fungerar korrekt genom att rensa bort löv och skräp från takbrunnar. Detta minskar risken för vattenansamling och avrinningsproblem.

Rengöring av hängrännor och vegetationfria ytor

Vi tar bort löv och skräp från hängrännor samt från områden utan växtlighet, som grus- och stenpartier. Detta förhindrar igensättning och säkerställer optimal vattenavrinning.

Borttagning av lövansamlingar på sedumsiktet

Vi tar bort stora mängder löv som kan ha samlats på taket för att upprätthålla en jämn och frisk vegetation.

Genom att teckna vårt serviceavtal kan du vara trygg i vetskapen om att ditt sedumtak får den vård och uppmärksamhet det behöver för att fortsätta vara vackert och fungera optimalt. Vårt erfarna team av servicetekniker tar hand om alla dessa viktiga åtgärder åt dig, vilket ger dig friheten att fokusera på andra prioriteringar i ditt liv. Lita på våra specialister för att ge ditt tak den dedikerade vård det förtjänar, så att du kan njuta av dess gröna skönhet under många år framöver.

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt sedumtak.