Kika in hos hantverkarna: Såhär byggs ett sedumtak!

Vi på Sedumtakspecialisten har flera års erfarenhet av att bygga sedumtak. Men hur går processen till och hur är konstruktionen uppbyggd? Häng med våra proffsiga takläggare och få reda på hur takläggningen går till, steg för steg! Läs gärna mer om våra tjänster inom gröna tak i Stockholm

2020-11-16

Vi på Sedumtakspecialisten har flera års erfarenhet av att bygga sedumtak. Men hur går processen till och hur är konstruktionen uppbyggd? Häng med våra proffsiga takläggare och få reda på hur takläggningen går till, steg för steg!

Läs gärna mer om våra tjänster inom gröna tak i Stockholm

Ett byggande av sedumtak i flera steg

Byggnationen börjar alltid med att ett tätskikt monteras på taket eller att det tätskikt som redan finns på taket ses över så att det är i tillräckligt bra skick. Takskiktet ska bestå av rotsäkert material, som papp eller gummi, för att förhindra att rötter tar sig ned och tar sönder tätskiktet. Efter att arbetet med tätskiktet är klart monteras sedan ett avslut i plåt runt längs med kanten. 

Nästa steg i processen är att montera ett dräneringslager ovanpå tätskiktet. Ovan och under dräneringslagret ska också en fiberduk placeras. Ovanpå dräneringslagret kan sedan sedummattorna placeras kant i kant tills de fyller hela takytan.

Byggandet av sedumtaket avslutas i det sista steget med att sedumen gödslas. Det kan även vara bra att tänka på att sedummattorna vid behov kan behövas göras tyngre med grus eller sand. Det kan exempelvis vara om taket är utsatt för extra mycket vind.

Efter utfört arbete, kommer vi att överlämna:

  • Kontrollista på hela vårt montage
  • En checklista över vårt arbete
  • Attesterat garantibevis på utfört arbete
  • Checklista för efterkontroll
  • Skötselråd
  • Checklista för kommande underhåll

Sedummattor anpassade för svenska klimatet

Våra sedummattor är specifikt utformade efter det skandinaviska klimatet i åtanke. Dessa klarar av både fukt, kyla, värme och sol. De innehåller cirka 8 – 10 olika sedumarter och placeras ovanpå tätskiktet med lutning från 0 – 27 grader. Taket skyddar även underskiktet från UV-strålning vilket är positivt när man ser till hållbarhet och livslängd. Det absorberar föroreningar från luften och isolerar mot kyla liksom värme. Detta är ett perfekt alternativ som kräver minimalt underhåll. 

Har du fler funderingar kring installation av sedumtak? Kontakta oss så berättar vi mer!