Vad är ett grästak?

Ett av de gröna taken som man kan välja till sitt hem är ett så kallat grästak, men vad menar man med ett grästak? Utöver sedum funkar det lika bra att ha gräs på taket och när man talar om ett grästak är det helt enkelt ett tak som är beklätt med gräs. Eftersom skog och parker tas bort försvinner stora delar av växtligheten och grästak är då ett väldigt bra substitut i vårt moderna samhälle.

Ett av de gröna taken som man kan välja till sitt hem är ett så kallat grästak, men vad menar man med ett grästak?

Utöver sedum funkar det lika bra att ha gräs på taket och när man talar om ett grästak är det helt enkelt ett tak som är beklätt med gräs. Eftersom skog och parker tas bort försvinner stora delar av växtligheten och grästak är då ett väldigt bra substitut i vårt moderna samhälle. Att använda gräs på taket är en lång tradition i Sverige och i Norge. Det är vanligt att man har grästak på bostadshus, garage och fritidshus. Det är heller inte helt ovanligt att funkishus har grästak.

För att gräsmattan på taket ska växa snabbt och bli tjock är det viktigt att gräsrötterna får tillräckligt med syre och näring. Detta ger goda förutsättningar att gräset håller sig fint. Eftersom grästak kräver en del underhåll kan man om man vill blanda gräset med sedum och örter och då få ett tak som är mer vildvuxet och som ser lite mer ängsliknande ut. Om man väljer en blandning av olika växter kan man dock inte ha samma lutning på taket som om man bara har gräs. 

Ta hand om grästak

När man har grästak krävs lite planering när det gäller underhållet eftersom taket kräver en del skötsel. Förutom att taket behöver vattnas vid längre torka är det också bra om man ger gräset näring vid behov. För att ge gräset så goda förutsättningar som möjligt är det viktigt att slå det varje höst. Gräsmattan på taket bör vara fri från trädskott och därför är det bra att kratta taket emellanåt.

Fördelar med att ha gräsmatta på taket

Att ha en gräsmatta på taket har flera fördelar. Det är ljuddämpande vilket kan vara skönt om man bor någonstans där det är ljudligt utanför. Sedan har gräset även isolerande effekter vilket gör att värmen stannar inne på vintern och ute på sommaren, vilket är fördelaktigt i städer som Stockholm där det blir kalla vintrar. Isoleringsförmågan kan i sin tur resultera i reducerade värmekostnader. Förutom dessa två enastående egenskaperna så skyddar även gräset taket och bevarar det vilket gör att hållbarheten och livslängden blir längre.

De praktiska fördelarna är många men en gräsmatta på taket även självklart ett väldigt bra alternativ ur ett miljöperspektiv eftersom gräset både bidrar med växtlighet samt har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden hos insekter och fåglar. Kontakta oss om du behöver hjälp med grästak i Stockholm med omnejd. Läs mer om fördelarna med sedumtak.