Vilka fördelar finns med gröna tak?

Det finns inte en utan flera fördelar med att välja just sedumtak till ditt hus. Bland fördelarna med sedumtak, och gröna tak generellt, finns bland annat att de har positiva effekter både för husets uppvärmningskostnader samt för takets omgivande natur.

Det finns inte en utan flera fördelar med att välja just sedumtak till ditt hus. Bland fördelarna med sedumtak, och gröna tak generellt, finns bland annat att de har positiva effekter både för husets uppvärmningskostnader samt för takets omgivande natur.

Fördelarna med gröna tak och sedumtak

  • Isolerande

Sedumtaket i sig har isolerande egenskaper vilket ger en positiv inverkan miljömässigt. Anledningen till att den isolerande effekten är så bra är att växtligheten innehåller mycket fukt under de kallare årstiderna medan växterna reflekterar värmestrålningen på sommaren när de innehåller betydligt mindre fukt. De energisparande effekterna är bestående och förändras inte med tiden. 

Genom att huset får en ytterligare isolering sparas mängder av energi och uppvärmningskostnaderna minskar. Precis på samma sätt som kylan bevaras inne under sommarmånaderna när värmen är som värst. 2006 gjorde Energy Saving Monitor i Holland en rapport som visade att kostnaderna för uppvärmning minskade med hela 75 procent. Rapporten baserades på en undersökning med beräkningar över kontorsytor med ett genomsnittligt energibehov på 347 kW/kvm.

  • Luftrenande

Vi vet väl alla att växter ger oss renare luft? Faktum är att sedumtaken bidrar till luftrenandet på ett fantastiskt bra sätt. De växter som växer på ett extensivt tak beräknas kunna ta bort upp emot 1.5 kg farliga partiklar/hektar. 

  • UV-skydd

Förutom sin enastående isolerande egenskap så skyddar ett sedumtak även mycket mot den skadliga UV-strålningen. Taket gör att strålningen kraftigt begränsas och det ökar också livslängden för underlaget. Vanligtvis är tak väldigt utsatta för kraftiga temperaturförändringar och nederbörd och de effekterna mildras också av taken.

  • Biologisk mångfald

I vår natur riskerar en del djur- och växtarter att utrotas, men naturen är fantastisk på så sätt att många djur, växter och insekter är beroende av varandra för sin överlevnad. Eftersom det skapas en gynnsam miljö för fåglar och insekter har sedumtaken en mycket positiv inverkan på den biologiska mångfalden. I stadsmiljöer är det extra tydligt då taken blir räddningen för många arter.

  • Smakfullt

Förutom alla andra positiva effekter så är ju gröna tak också väldigt snygga. Det har visat sig att många människor tycker att taken har ett väldigt attraktivt utseende och att fastigheterna som har gröna tak stiger i värde.

På startsidan har vi även mer allmän information om sedumtak.