Gräsmatta på taket i Stockholm

Nu är våren snart här och vad passar då bättre än att lägga ett nytt tak? Eftersom det finns så många positiva egenskaper med att ha gräsmatta på tak Är detta en väldigt bra variant att välja. I Stockholm är det inte jättevanligt med gräsmattor på taken men det är väldigt vackert och iögonfallande.

2018-01-15

Nu är våren snart här och vad passar då bättre än att lägga ett nytt tak? Eftersom det finns så många positiva egenskaper med att ha gräsmatta på tak

Är detta en väldigt bra variant att välja. I Stockholm är det inte jättevanligt med gräsmattor på taken men det är väldigt vackert och iögonfallande.

Läs mer om gräsmatta på tak.

Grästak och sedumtak faller under den byggtekniska definitionen gröna tak. Detta är då växter som växer på taket. Växtlighet är sedan lång tid tillbaka inte helt ovanligt på taken i Sverige. Fördelarna med att ha en gräsmatta på taket är många. Grästak är bland annat bullerdämpande, mildrar stadsklimatet, tar upp och binder luftföroreningar med mera. 

Att det är något mer kostsamt med tak av gräsmatta är ingen hemlighet. Men man kan spara in på det eftersom taket i sig är väldigt isolerande och då inte släpper ut så mycket värme som ett traditionellt tak kan göra. Precis som alla andra tak kräver även gräsmatta på tak underhåll. Detta för att det inte ska bli för vildvuxet och så ovårdat ut. Gräset kan också behöva vattnas om det är väldigt varmt väder under en längre period. Annars finns det risk att taket torkas ut.

Sedumtak och gräsmatta på tak har som regel fler fördelar än nackdelar och passar inte i de flesta miljöer. Därför finns det ingen anledning att tveka när det gäller att skaffa sedumtak. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med installationen av ditt nya, fina, växande tak.