Flera slags gröna tak på marknaden

Vid en nybyggnation av ett hus eller en renovering av taket på en byggnad i Stockholm så finns det många takmaterial på marknaden som man kan välja mellan. Ett alternativ är att välja ett av de så kallade gröna taken. Bland dessa finns ett antal val, bland annat sedumtak.

Läs mer också här om de olika typerna av gröna tak i Stockholm som vi på Sedumtakspecialisten arbetar med.

Olika typer av gröna tak i Stockholm

När man ska välja ett takmaterial till sitt hus i Stockholm så finns det alltså flera alternativ med allt från tegelpannor och betongpannor till plåttak. Vilket material som passar bäst beror bland annat på takets föreutsättningar. Ytterligare ett alternativ är alltså de gröna taken.

Bland de gröna taken som finns på marknaden finns olika typer av växtblandningar. Ett alternativ är ett grönt tak som består av växten sedum. Sedum är en lågt växande växt som har ett flertal fördelar. Bland annat så har sedum en bra upptagningsförmåga av regnvatten.

Ett annat alternativ bland de gröna taken i Stockholm är ett tak som består av mossa och sedum och ytterligare ett är ett grönt tak uppbyggt av sedum, örter och gräs.

Byggnad av gröna tak samt rådgivning i Stockholm

När man har monterat ett grönt tak så finns det sedan en del att tänka på för att det gröna taket ska må så bra som möjligt. Förutom att hjälpa dig med själva byggandet av det gröna taket så ger vi även rådgivning bland annat kring skötseln av taket. Genom att vända dig till Sedumtakspecialisten kan du se till att få ett grönt tak som är fint och välmående. Hör gärna av dig för att veta mer samt för att boka in din hjälp med byggande av grönt tak eller rådgivning.