Finns branschstandard för sedumtaken?

Något som under senare år har blivit allt vanligare är att ha växter på taket. Ett alternativ är sedum. Vid byggandet av ett sedumtak ska både takmaterialet och monteringsarbetet vara av god kvalitet för att man ska få ett bra slutresultat. Idag finns det dock inte någon riktig branschstandard för sedumtaken.

Något som under senare år har blivit allt vanligare är att ha växter på taket. Ett alternativ är sedum. Vid byggandet av ett sedumtak ska både takmaterialet och monteringsarbetet vara av god kvalitet för att man ska få ett bra slutresultat. Idag finns det dock inte någon riktig branschstandard för sedumtaken.

Sedumtaken på marknaden kan skilja sig åt

På takmarknaden finns olika slags gröna tak och sedumtak som skiljer sig åt när det kommer till sådant som systemet och valet av material, och det finns alltså ingen branschstandard. Detta gör att det finns skillnader i branschen när det gäller lösningar för systemen, val av material och särskilda tekniska lösningar. Vissa projekt har genomförts som dock syftar till att få till en sådan standard.

I samband med att man ska bygga ett sedumtak så är det viktigt att man vänder sig till en takfirma som är seriös och har rätt kunskaper och material vid byggandet av taket. När vi bygger sedumtak runt om i Stockholm så gör vi det med sedummattor som är tåliga mot det kyligare och tuffare klimat som ibland förekommer i vårt land.

De sedumväxter som vi använder levereras också från seriösa leverantörer och de kommer i sedummattor där växterna är täta. Detta bidrar till att exempelvis ogräs får svårare att börja växa och få fäste i taket.

Fråga för att veta mer om sedumtak

I samband med att man ska välja ett sedumtak kan det alltså skilja sig när det kommer till sådant som lösningar för taksystemet och materialet. För att få ett bra slutresultat kan det vara bra att rådfråga en takfirma för att få mer kunskap om sedumtaken och vägledning i valet av takmaterial. Vi lägger sedumtak och andra gröna tak i Stockholm och ger också rådgivning inom gröna tak.