Vilken lutning är ok för ett sedumtak?

Ett sedumtak kan luta upp till 45 grader.

Ett sedumtak fungerar bra till många typer av byggnader, men är dock inte optimalt att välja till alla byggnader. För att ett sedumtak ska kunna läggas krävs att taket lutar. Taket ska samtidigt ändå inte luta för mycket. Hur mycket ett sedumtak lutar kan variera från tak till tak, men generellt passar sedum att ha på tak som har en lutning på upp till 45 grader.

Lutningen påverkar förutsättningarna för sedum

Sedum är en växt som man kan använda som takmaterial till tak av olika storlek. Det kan vara ett litet tak på en mindre byggnad, som ett Attefallshus, eller en stor takyta på exempelvis en skola, ett äldreboende eller något helt annat. Att ett sedumtak ska ha en viss lutning har att göra med att vattnet som samlas på taket ska ha någonstans att ta vägen. Om taket lutar för många grader så kan det dock finnas problem med fästet. Om man har sådana problem kan man använda sig av ett särskilt tätskikt som förstärker fästet.

Att ha sedum på en byggnad är bra på flera sätt. Genom att byggnaden får extra isolering på taket i form av sedumen så kan man sänka den summa som man betalar för att värma upp byggnaden. Ett sedumtak är också fint att se på med växterna i olika färgnyanser och blommor i olika färger beroende på vilken sorts sedum det gäller. Sedum är också bra på att hålla inne vatten, vilket har en positiv påverkan på avrinningen av vatten från taket.

Kontakta en takfirma om ditt sedumtak

För att veta om just ditt tak passar att göra om till ett sedumtak kan det vara en bra idé att höra av dig till en takfirma som tar sig en titt på taket. Kontakta oss gärna.