Vi ger rådgivning kring sedumtak

Vid ett takbyte finns det mycket att tänka till om, som till exempel vilket material som man ska ha på taket. Vid vissa tak är det även viktigt att man vet hur man på bästa sätt tar hand om taket.

2018-11-20

Vid ett takbyte finns det mycket att tänka till om, som till exempel vilket material som man ska ha på taket. Vid vissa tak är det även viktigt att man vet hur man på bästa sätt tar hand om taket.

Vi erbjuder rådgivning kring sedumtak. Läs gärna mer om rådgivning om sedumtak

Ta hand om sedumtaket på rätt sätt

Ett takbyte kommer med mycket planering med allt från vilket material som ska användas till vilken tidsplan som projektet ska ha och vad det får kosta. I samband med att man monterar ett sedumtak på sitt hus krävs det även en del kunskaper för att man ska kunna ta hand om taket efter takläggningen.

Ett sedumtak kräver en viss typ av skötsel för att växtligheten på taket ska gynnas. Bland annat ska sådant som ogräs och andra växter samt fallande grenar och löv tas bort från sedumtaket. Dessutom ska sedumtakets system för avrinning även ses över varje år så att för mycket vatten inte samlas på taket.

Vi leverarar och bygger sedumtak på hus runt om i Stockholmsområdet och kan hjälpa dig som vill ha ett nytt tak. Eftersom vi har en gedigen kunskap inom just sedumtak erbjuder vi även rådgivning åt dig som ska bygga ett sedumtak eller har ett sedumtak och har funderingar kring skötseln av taket.

Flera fördelar med sedumtak

Det finns flera fördelar med ett sedumtak till ditt hus i Stockholm. För det första är det ett tak som är fint att se på och som passar bra in med den omgivande naturen. För det andra är det även ett tak som isolerar bra och på det viset är energisparande. Men det gäller alltså dock att man vet hur skötseln av sedumtaket ska gå till för att det ska må så bra som möjligt.