Vi erbjuder garanti på de gröna takens tätskikt

För att du som kund ska känna dig trygg när du beställer ett grönt tak av oss så innefattar byggandet av gröna tak i Stockholm en särskild garanti.

Läs mer även här om garantin för gröna tak i Stockholm

Garanti som ger trygghet

Sedumtakspecialisten bygger sedumtak och andra typer av gröna tak runt om i Stockholm på många typer av byggnader. Det kan vara till taket på allt från en riktigt liten byggnad, som ett Attefallshus, till riktigt stora tak på byggnader ute i samhället. När vi bygger dessa tak så ger vi en garanti på takens tätskikt.

Tätskiktsgarantin för de gröna taken i Stockholm innebär att allt material för att byta ut tätskiktet ingår om det skulle visa sig att det finns brister på grund av materialfel eller på grund av utförandet. Utöver detta så finns det fall där det finns garantier hos de leverantörer som vi använder oss av. I sådana fall så ger vi dig information om detta när det kommer till att välja material till det gröna taket i Stockholm.

Ett grönt tak kräver en viss skötsel, i och med att det är ett tak med levande växter. Vi kan därför både rådgöra dig kring hur du på bästa sätt ska ta hand om ditt gröna tak samt hjälpa till med skötseln om så skulle önskas.

Hör av dig för ditt gröna tak i Stockholm

Att bygga ett nytt tak är en investering och när man investerar vill man att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Tätskiktsgarantin bidrar till att ge dig en trygghet i valet av material till ditt nya tak. Hör gärna av dig för att veta mer om garantin och om de gröna taken som vi bygger i Stockholm, samt för att få hjälp med byggandet av ditt gröna tak.