Vi bygger sedumtak i Märsta

Sedumen är en växt som passar bra att ha på tak i vårt svenska klimat av flera anledningar. Växten har bland annat isolerande effekter som gör att man kan hålla värmen inne när det är kallt och kylan ute när det är varmt. Att ha sedum på taket gör också att man har ett tak som samspelar bra med det omgivande naturlivet. Resultatet vid projektet i Märsta centrum blev ett estetiskt tilltalade tak som bidrar till biologisk mångfald samt är miljövänligt. 

2018-05-31

I slutet av maj la vi ett 130m² stort tak i Märsta centrum utanför Stockholm. Vi la både sedumtak samt papptak med tätskick på en del.


Fint sedumtak med flera fördelar 

Sedumen är en växt som passar bra att ha på tak i vårt svenska klimat av flera anledningar. Växten har bland annat isolerande effekter som gör att man kan hålla värmen inne när det är kallt och kylan ute när det är varmt. Att ha sedum på taket gör också att man har ett tak som samspelar bra med det omgivande naturlivet. Resultatet vid projektet i Märsta centrum blev ett estetiskt tilltalade tak som bidrar till biologisk mångfald samt är miljövänligt. 

När vi bygger sedumtak i säkerställer vi först att taket är lämpat för sedum, till exempel vad gäller täthet, lutning och takets konstruktion då sedumtak alltid medför en större belastning på taken. Det är på det viset alltså inte alla tak som är lämpande för att bli så kallade gröna tak med sedum.

Själva arbetet vid monteringen av ett sedumtak börjar med att ett tätskikt monteras på taket eller att det tätskikt som redan finns på taket ses över så att det är i tillräckligt bra skick. Tätskiktet kan bestå av material som papp eller gummi. Därefter monteras sedan ett avslut i plåt runt längs med kanten och sedan kan man lägga sedummattan och slutligen gödsla det nya sedumtaket. I sedumtaket ska även ett dräneringslager läggas.

Montering av sedumtak i stockholm 

När man ska lägga ett sedumtak på sitt hus i Stockholm finns det alltså en del att hålla koll på i processen när taket monteras på plats. Vi hjälper dig både med rådgivning kring sedumtak samt monteringen av ditt nya sedumtak i Stockholm. Hör gärna av dig för att veta mer.