Totalentreprenad grönatak på projekt ORIGO I Syndbyberg

I en värld där hållbarhet och ekologiskt ansvarstagande blir allt viktigare, har företag och organisationer börjat omvärdera sina byggnadsprojekt för att integrera gröna och miljövänliga lösningar. Ett lysande exempel på detta initiativ är ORIGO-projektet i Sundbyberg.

2023-06-30

Takfix läger sedumtak och biotoptak på flera takytor på ORIGO-projektet i Syndbyberg. Vi kommer även utföra underhåll och skötsel av det gröna taket.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Vårt bidrag till origo projektet i sundbyberg 

I en värld där hållbarhet och ekologiskt ansvarstagande blir allt viktigare, har företag och organisationer börjat omvärdera sina byggnadsprojekt för att integrera gröna och miljövänliga lösningar. Ett lysande exempel på detta initiativ är ORIGO-projektet i Sundbyberg, där Takfix har genomfört en installation av sedumtak och biotoptak. Genom att inte bara lägga vikt vid konstruktionens estetik, utan även på dess positiva påverkan på miljön, har detta projekt blivit en förebild för en mer hållbar framtid.

Sedumtak, även kallade ”vegetationstak” eller ”gröna tak”, är ett grönt lager av växter som täcker byggnadens takyta. Denna typ av tak ger flera fördelar, inklusive termisk isolering, regnvattenhantering och en förbättrad livsmiljö för växter och smådjur. Biotoptak tar detta koncept ännu längre genom att skapa en habitat för olika arter av växter och djur, och fungerar i praktiken som små ekosystem på taken.

Takfix har varit ansvariga för att förvandla ORIGO-projektets takytor till gröna oaser. Genom att kombinera expertis inom konstruktion med en djup förståelse för ekosystem, har Takfix implementerat dessa gröna tak med precision och omsorg. Processen inkluderade noggranna förberedelser av takstrukturen för att säkerställa en stabil grund för växttillväxt, installation av dräneringssystem och anpassning av växtval efter det lokala klimatet och förutsättningarna.

Det gröna taket på ORIGO-projektet har redan börjat göra en påtaglig skillnad. Genom att absorbera regnvatten och minska avrinningen, hjälper det till att förhindra översvämningar. Dessutom fungerar taket som en naturlig termisk isolator, vilket hjälper till att reglera inomhustemperaturen och minska energiförbrukningen för kylning och uppvärmning.

Vårt åtagande för takets skötsel och underhåll 

Takfix har också åtagit sig att utföra kontinuerligt underhåll och skötsel av det gröna taket på ORIGO-projektet. Detta inkluderar bevattning, beskärning, och övervakning av växtlivet för att säkerställa att takets biologiska mångfald blomstrar och fortsätter att erbjuda sina fördelar över tid. Denna långsiktiga ansats för att säkerställa att takets ekosystem förblir friskt och livskraftigt är en avgörande del av projektets övergripande hållbarhetsmål.

Gröna tak inte bara är en trendig designfunktion, utan också en praktisk och effektiv lösning för att främja hållbarhet och biologisk mångfald i urbana miljöer. ORIGO-projektet i Sundbyberg kommer förhoppningsvis inspirera fler att integrera gröna lösningar i stadsplanering och byggnadskonstruktion för en mer hållbar framtid.