Takskottning av sedumtak

Det finns i dagsläget inte någon branschstandard för sedumtak.

Även sedumtak kan behöva skottas om det kommer mycket snö. Snön kan orsaka både materiella skador och personskador om det vill sig illa. Just sedumtak brukar inte ha särskilt stor lutning och är sällan så höga så att snöras är något problem men det kan vara bra att tänka på att se över snömängden på ställen där många passerar, exempelvis vid entréer.

Vid stora snömängder kan tyngden från snön orsaka skador på takets konstruktion om det vill sig illa. När snön smälter kan smältvatten också leta sig in, särskilt lömskt är det med vinklar och vid plåtar, och där orsaka vattenskador. Att skotta taket är en bra förebyggande åtgärd. På takfix.se finns mer information om du vill veta mer om takskottning.