Tak med gräs och andra växter – Efterfrågan och intresset förväntas öka markant under 2018!

Grästak eller sedum som det heter är en grupp fetbladsväxter som är hållbara och inte kräver någon särskild skötsel.

Växtmattorna rullas ut på en speciell gummimatta och miljömässigt är fördelarna flera. Taken tar upp koldioxid, bidrar till den biologiska mångfalden och minskar den förhöjda temperaturen som kan bli i stadsmiljön på sommaren.

Växterna skiftar i rött, grönt och gult och med årstiderna kommer hela taket att skifta i färg. En av anledningarna till att man jobbar med sedumtak är ofta att dagvattennätet är belastat och sedumtak fördröjer avrinningen.

Ta en kontakt så berättar vi mer om Sedumtak och de tjänster vi har i hela Stockholmsregionen.