Ta hand om ditt sedumtak

Sedumtak är ett vackert takmaterial som blir allt mer populärt i Stockholm. De gröna taket består av växten sedum, även kallad fetknopp som är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter. . Fördelen med sedumtaket är att det bland annat har en bra isoleringsförmåga vilket minskar kostnaderna för uppvärmningen. Ett sedumtak är även vackert att titta på.

2020-05-15

Nu när temperaturen stiger uppåt och det börjar grönska i Stockholm kan det vara bra att se över och ta hand om taket för dig som har sedumtak.

Skötsel av sedumtak

Sedumtak är ett vackert takmaterial som blir allt mer populärt i Stockholm. De gröna taket består av växten sedum, även kallad fetknopp som är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter. . Fördelen med sedumtaket är att det bland annat har en bra isoleringsförmåga vilket minskar kostnaderna för uppvärmningen. Ett sedumtak är även vackert att titta på.

För att sedumtaket ska vara fint under längre tid kan det vara bra att ta hand om det och sköta om sedumtaket lite extra. Se till så att löv och grenar och annat skräp som kan ha hamnat på taket plockas bort så det inte ligger kvar och täcker sedumplantorna. Har du delar av sedumtaket som ser tråkiga ut och där det fattas kan du föröka med nya plantor genom att klippa bort en liten del från en del av taket där det växer bra och flytta till de sämre delarna. Under sommaren kommer plantorna ta sig på sin nya plats och göra taket grönt och fint igen. Tänk på att vattna noga efter planeringen så inte rötterna torkar.

Det kan också vara bra att tänka på att ett sedumtak i Stockholm generellt inte behöver vattnas, men att det om det under sommaren blir särskilt torrt väder kan vara bra att vattna taket med extra vatten.

Rådgivning kring skötsel av sedumtak

Det finns alltså en del som är bra att tänka på angående skötseln av ditt sedumtak och skötseln skiljer sig beroende på vilken del landet man bor i. Du som bor i Stockholm är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om skötsel av sedumtak. Vi både installerar och ger råd kring bland annat skötseln av sedumtak.