Skötselråd till ditt sedumtak

Ett sedumtak är ett tak som är fint till utseendet, men för att taket ska hållas i ett bra skick krävs en viss skötsel. För dig med sedum på ditt tak kan det vara bra att veta hur skötseln av ett sedumtak ska gå till så att taket håller sig så fint som möjligt.

2018-09-25

Ett sedumtak är ett tak som är fint till utseendet, men för att taket ska hållas i ett bra skick krävs en viss skötsel.

För dig med sedum på ditt tak kan det vara bra att veta hur skötseln av ett sedumtak ska gå till så att taket håller sig så fint som möjligt. Läs mer om skötsel av sedumtak även här.

Skötsel av sedumtakets vattensystem

I de allra flesta fall är vattning av sedumen inte något som man måste tänka på vid skötseln av ett sedumtak. Sedum är en växt som är bra på att hålla inne vatten och därför behövs generellt ingen extra bevattning. Om det råder torka under särskilt lång tid kan det dock behövas.

I skötseln av sedumtaket ingår att någon gång per år se till så att allt fungerar som det ska med sedumtakets vattensystem. Bland annat kan man då se över avrinningen och rensa sådant som hängrännor och brunnar från löv och kvistar. Under våren kan det även vara bra att gödsla taket för att växterna ska ha en bra tillväxt. Om man gödslar för mycket kan det dock leda till att växterna tar skada.

Rensning av ogräs och snöskottning på sedumtaket

Om ogräs och annan vegetation börjar växa på sedumtaket kan det ingå i skötseln att man rensar bort detta så att inte ogräset tar över. Om det istället fattas sedum på vissa delar av taket och det på det viset är tomma områden kan det fixas genom att man klipper av små delar från andra sedumplantor och placerar dessa på de tomma områdena. Sedumen kan på det viset återigen få fäste.

Vid skötseln av sedumtaket under vinterhalvåret ska man ha i åtanke att inte skotta bort för mycket snö. Om man skottar för djupt ned mot växterna kan de i värsta fall ta skada.