Skötsel av 1600 m2 sedumtak i Solna

Alla tak också de som är utförda med Sedum kräver kontroll, underhåll och skötsel. På detta tak har vi utfört reparationer, kompletterat vissa ytor samt gödslat och vattnat bevattnat. Det räcker att man fördelar gödsel jämt över taket en gång varje vår. Fördelaktigt är att använda ett långsiktigt gödselmedel som är långtidsverkande.

2020-04-13

Takfix reparerar sedumtak samt kompletterar med sedummattorna. Taket gödslas samt bevattnas.

Takfix arbetar bland annat med olika typer av gröna tak, bland annat sedumtak av olika storlekar. Ett av våra senaste uppdrag gällde skötsel av ett mycket stort sedumtak i Solna på 1600kvm.

Underhåll och skötsel av sedumtak 

Alla tak också de som är utförda med Sedum kräver kontroll, underhåll och skötsel. På detta tak har vi utfört reparationer, kompletterat vissa ytor samt gödslat och vattnat bevattnat.

Det räcker att man fördelar gödsel jämt över taket en gång varje vår. Fördelaktigt är att använda ett långsiktigt gödselmedel som är långtidsverkande.

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro. I Sverige har gröna tak använts sedan lång tid tillbaka och det är ett känt faktum att sedumtak inte behöver någon omfattande skötsel. Här listar vi några punkter som ingår när vi hjälper dig med skötseln av ditt sedumtak och längre ner några enkla punkter hur du på egen hand kan ta hand om ditt Sedumtak.

Vid torkperioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren kan det behövas vattning för att få igång sedumet efter vintern beroende på regnmängd.

Hjälp med skötsel av sedumtak i stockholm 

När du behöver hjälp mer skötsel och underhåll av ditt sedumtak i Stockholm ta en kontakt med oss på Takfix. Vi hjälper dig gärna med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi arbetar med både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Läs gärna mer om skötsel och underhåll av sedumtak i Stockholm.