Skötsel av sedumtak under vintertid

Vi befinner oss i mitten av februari och hela Stockholm har förvandlats till ett sagolikt vinterlandskap. För att ditt sedumtak ska må så bra som möjligt under vinterhalvåret är det viktigt att det tas hand om på rätt sätt. Vi på Sedumtakspecialisten har tagit fram några utav våra bästa tips på hur du tar hand om ditt sedumtak under vintern, så att sedumen kan blomstra i sommar!

Underhåll av sedumtak under vintertid

Ett sedumtak är ett typ av tak som överlag inte kräver särskilt mycket underhåll. Oavsett årstid är sedumtaket enkelt att sköta om. Såhär på vintern kan det dock finnas några saker att ha i åtanke i samband med skötseln av taket.

Vid stora mängder snö kan man behöva beträda taket och skotta det. När man skottar ett sedumtak så gäller det att göra det på rätt sätt. För att skydda sedumväxterna och se till att de inte påverkas negativt av takskottningen så bör man inte skotta för djupt ned. Tänk på att lämna cirka fem centimeter snö som skyddar sedumen. Om du av misstag skulle råka sätta skyffeln i växterna löser det sig oftast genom att sedumen som är runtomkring sprider sig.

Om för mycket snö samlas på taket och man inte tar bort snön kan det även finnas andra typer av faror. En typ av fara är att de stora mängderna snö faller ned från taket. Ett snöras är ingen fara så länge inte någon befinner sig på marken nedanför, men om någon skulle stå under och få snön över sig kan det innebära risker.

Rådgivning kring skötsel av sedumtak

Vilken typ av skötsel som ett sedumtak behöver varierar alltså utefter årstiden. Det finns rekommendationer för både sommarhalvåret och vinterhalvåret. På Sedumtakspecialisten bygger vi sedumtak och andra gröna tak i Stockholmsområdet. Vår kompetens inom området gröna tak gör att vi även kan bistå med viktiga kunskaper kring sådant som skötseln av sedumtak och andra gröna tak. Hör gärna av dig för installation av sedumtak samt för rådgivning kring ditt sedumtak.