Vi sköter om ditt sedumtak

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro. I Sverige har gröna tak använts sedan lång tid tillbaka. Tak med gräs och torv var länge ett sätt att skydda huset samtidigt som det isolerade bostaden mot kyla. Idag finns dock andra anledningar för att skaffa sedumtak, läs om fördelarna här.

sedum på tak

Så ska sedumtaket skötas

  • Oönskad växtlighet på gröna tak

När det kommer till att sköta om sitt tak kan man ibland behöva ta bort oönskade växter från sedumtaket. Det bästa sättet att ta bort ogräs är att dra upp det enda nedifrån rötterna. Grenar, löv och så vidare bör också det tas bort varje år.

  • Gödsla sedumtak

Det räcker att man fördelar gödsel jämt över taket en gång varje vår. Fördelaktigt är att använda ett långsiktigt gödselmedel som är långtidsverkande. Om det växer mycket mossa på taket eller om sedumet är rödaktigt är det ett tecken på näringsbrist. Tak som ligger i skuggan bör gödslas med försiktighet. Om man gödslar för mycket kan växterna på taket dö. 

  • Vattna sedumtak

I normala fall behöver inte sedumtaket vattnas extra, men om det är skulle vara extrem värme under en längre period kan det vara bra att bevattna det gröna taket lite extra. 

  • Klippa gröna tak

Sedum är lågväxande växter och ska därför aldrig klippas. Det kan vara bra att tänka på eftersom man lätt kan tänka sig att klippning borde ingå i skötseln av sedumtaket. 

  • Laga sedumtak

Om det uppstår kala fläckar på sedumtaket kan man laga det genom att klippa korta bitar sedum, cirka 1–2 centimeter stora, från friska plantor och sedan sprida ut dessa över de kala fläckarna och vattna dem.

  • Hängrännor, takbrunnar och stenpartier

Avrinningen från taket ska kontrolleras varje år för att man ska se att den är fungerande och godtagbar.

  • Skotta snö på Sedumtak

När snön kommer och du ska skotta ditt tak är det bra om du lämnar cirka 5 centimeter snö på taket för att undvika att sätta skyffeln i sedumen. Takets tätskikt är skyddat av växterna. Om du av misstag skulle råka sätta skyffeln i växterna löser det sig oftast genom att sedumen som är runtomkring sprider sig.