Sedumtak till carport i Saltsjö Boo

När man installerar ett sedumtak finns det en del att tänka på och sedumtaket är uppbyggt av flera skilda delar.

Vid ett av våra jobb var vi anlitade att lägga papp och sedummatta samt montera avvattningssystem på en carport i Saltsjö Boo som var 65 kvadratmeter stor.

Papp, sedummatta och avrinningssystem 

När man installerar sedumtak så läggs sedummattan ovanpå ett tätskikt. Tätskiktet kan bestå av olika typer av material som exempelvis papp, gummi eller bitumen. Detta tätskikt får luta som mest 27 grader. Vid carporten i Saltsjö Boo började vi alltså med att lägga papp som sedummattan sedan monterades ovanpå.

Under sedumen placeras även en matta av kokosfibrer som är biologiskt nedbrytbar. Sedummattan som monteras på plats får med tiden en bra och tät växtlighet, vilket gör att annat som man inte vill ha på taket får svårare att få fäste. Det är exempelvis sådant som mossa och ogräs.

En del av ett sedumtak, som det är viktigt att det fungerar som det ska, är även avrinningssystemet. Avvattningssystemet finns till för att inte för mycket vatten ska samlas på taket när det har regnat mycket. Om för mycket vatten samlas på taket kan det vara negativt för vegetationen. Vid installationen av sedumtaket på carporten monterade vi också avrinningssystemet.

Rådgivning kring sedumtak 

Sedumtak är bra på det viset att de inte kräver allt för mycket skötsel. Det kan ibland vara bra att till exempel hålla sådant som ogräs och fallna löv borta samt se över så att avrinningssystemet fungerar som det ska. För att veta har man ska ta hand om taket på bästa sätt kan det vara bra att ha någon att prata med. Vi erbjuder rådgivning. Läs gärna mer om rådgivningen kring sedumtak här

Se även gärna bilderna från arbetet i Saltsjö Boo ovan.