Installation av sedumtak, takvegetation och gröna tak i Stockholm

Den sedumtäckning vi använder och installerar i Stockholm är specifikt utformad för att klara av det skandinaviska vädret. Den fungerar självklart lika bra i sol och värme som i fukt och kyla. Takvegetationen är en blandning mellan 6-8 olika arter av sedum som placeras ovanpå ett tätskikt av exempelvis papp, gummi eller bitumen med en maximal lutning på 27 grader. För extra branta tak använder vi oss av sedummatta typ T som är speciellt utformad för starkt sluttande tak med en lutning på max 45 grader.

Sedumtak är ett bra val i Stockholm.

Vår sedumleverantör 

Vi använder material från olika leverantörer men arbetar bara med material som är känt för att ha hög kvalitet inom just sedumtak. Taken är godkända enligt ENV 1187:2, uppfyller kl B Roof (t2) samt är brandklassade.

På en armerad matta av biologisk nedbrytbar kokosfiber bygger vi ditt gröna tak. Vi använder oss av flera olika arter sedum för att få en 95-procentig täckning. Vår sedumtäckning blir alltid mycket välvuxen och tät, vilket motverkar att andra växter så som mossa, ogräs eller björk kan etablera sig i ditt gröna tak. Vinterfetblad, kamtjatkafetblad och vit fetknopp är några av de vanliga sedumarterna som växer i Sverige.

Ett hållbart grönt tak

Eftersom takvegetationen i sig själv skyddar mot UV-strålning skyddas även underskiktet från strålningen vilket är positivt för takets hållbarhet och livslängd. Ett grönt tak av sedum absorberar även luftföroreningar och är isolerande mot både kyla, värme och ljud. Att välja sedumtäckning till ditt tak är även ett bra alternativ på det viset att taket kräver lite skötsel.

Vi har listat flera fördelar med taken som du kan läsa om här.