Renovering av 2000m2 sedumtak i Järfälla

Genom att använda sig av sedumtak som materialval till sitt tak spara man mycket tid dessutom kräver det inte allt för mycket underhållning. Men det finns vissa riktlinjer att gå efter när det kommer till skötseln. Ett sedumtak ska normal gödslas vartannat år.

2020-10-19

Takfix monterar droppbevattningssystem på 5 tak, byter ut visa delar av uttorkat sedum, fyller på med jord.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Genom att använda sig av sedumtak som materialval till sitt tak spara man mycket tid dessutom kräver det inte allt för mycket underhållning. Men det finns vissa riktlinjer att gå efter när det kommer till skötseln. Ett sedumtak ska normal gödslas vartannat år. I skötseln ingår också sådant som att hålla taket rent från grenar och löv som faller ned, rensa bort ogräs som börjar växa samt se över så att takets bevattningssytem fungerar som det ska. Om det är en långvarig värme under sommaren så kan ett sedumtak också ibland vara i behov av extra vatten.

Om man däremot märker att sedumtaket på huset börjar bli sämre så kan en renovering ha en positiv inverkar på takets hållbarhet och livslängd. Vid en renovering kan man bland annat behöver gödsla taket eller byta ut sedum som är i ett dåligt skick. Exempelvis som uppdraget i Järfälla då vi fick byta ut vissa delar av torkat sedum, för att sedan fylla på det med jord och montera droppbevattningssystem.

Så länge håller sedumtaket 

Att ha sedum på sitt tak är ett alternativ som har flera fördelar. Förutom att seumtaket är estetiskt fint att se på, finns det även fördelar som har positiva effekter både för husets uppvärmningskostnader och för den biologiska mångfalden. Sedumtaket har i sig isolerande effekter vilket ger en positiv inverkan för både miljö och plånboken. Ett sedumtak bidrar även till en renare luft eftersom att växterna kan ta upp farliga partiklar. Om taket utsätts för extra hårt väder så kan slitaget bli större och då kan det vara bra att man se över taket en extra gång. Generellt sett kan ett sedumtak hålla i upp till 20 år innan det är dags att byta ut. Den långvariga tiden kan på så sätt se som en investering.