Sedumtak på DIF träningsanläggning på Djurgården

Installation av ett stort sedumtak på 225 kvm.

På den nybyggda DIF träningsanläggningen på Djurgården har vi installerat ett 255 kvm stort sedumtak. Det gröna taket är inte bara en estetisk fördel utan spelar även en viktig roll i anläggningens hållbarhetsstrategi.

Genom vårt arbete bidrar vi till att göra byggnaden mer miljövänlig och energieffektiv. Dessutom främjar vi biologisk mångfald och förbättrar luftkvaliteten. Vi är glada över att ha fått möjligheten att vara en del av detta projekt och ser fram emot att fortsätta erbjuda gröna lösningar för framtida byggnadsprojekt.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.