Sedumtak på Lidingö, Stockholm

Ett sedumtak kan monteras på många olika typer av ytor och byggnader om förutsättningarna är de rätta med sådant som lutning och konstruktionens tålighet. Vid vårt uppdrag på Lidingö var det alltså ett förvaringsutrymme som fick ett fint sedumtak.

2018-05-21

Vid ett av våra arbeten i slutet av maj la vi ett 35 m² stort sedumtak på ett mindre förvaringsutrymme på Lidingö i Stockholm. Innan vi monterade sedumen gjordes plåtarbeten. Vi la även underlagspapp och AntiRoot.


Sedumtak byggs i flera steg 

Ett sedumtak kan monteras på många olika typer av ytor och byggnader om förutsättningarna är de rätta med sådant som lutning och konstruktionens tålighet. Vid vårt uppdrag på Lidingö var det alltså ett förvaringsutrymme som fick ett fint sedumtak.

Ett sedumtak byggs i flera steg med början i ett tätskikt. I det här fallet monterade vi papp och AntiRoot, som är en rotsäker tätskiktsmatta som blir ett skydd för taket. Det är ett tätskikt som ser till att ogräs inte får fäste i taket. Efter monteringen av tätskikt är nästa steg i byggandet av ett sedumtak bland annat att ett dräneringslager sedan monteras ovanpå tätskiktet. Därefter placeras slutligen sedummattorna ovanpå dräneringslagret.

Sedumtak i sig har många positiva egenskaper så som att husets isolering blir bra. Materialet både stänger ute värme och gör inomhusmiljön svalare under varma sommardagar samtidigt som sedumtaket hjälper till att kapsla in värmen under vinterhalvårets kallare dagar. Ett sedumtak är dessutom ett tak som både är fint att se på samt samspelar bra med den omgivande naturen och djurlivet.

Montering och rådgivning kring sedumtak 

Skötseln av sedumtak är lättare än vad man kan tro eftersom växterna är så tåliga och kräver lite underhåll. I Sverige har gröna tak använts under lång tid och det har visat sig vara en mycket praktisk lösning med många fördelar. Förutom installation och montering av sedumtak i Stockholm erbjuder vi även rådgivning kring taken och kan svara på många frågor som du kan tänkas ha om ditt sedumtak. Hör gärna av dig.