Sedumtak på 45 kvadratmeters Attefallshus i Nacka

Sedum är en växtsort som av flera anledningar passar bra att använda som takmaterial. Förutom att växterna är fina att se på så isolerar också ett sedumtak den byggnad som det sitter på. På det viset kan taket bidra till att man får ned den kostnad som läggs på att värma upp fastigheten. Ett naturligt tak som ett sedumtak blir också en del av det omgivande ekosystemet och har en funktion i den omgivande naturen.

2019-07-01

Ett sedumtak passar att montera på många typer av byggnader med tak av skilda storlekar. Vid ett av våra uppdrag monterade vi ett sedumtak samt installerade bland annat ett droppbevattningssystem på ett 45 kvadratmeter stort Attefallshus i Nacka.


Sedumtak är bra på flera vis 

Sedum är en växtsort som av flera anledningar passar bra att använda som takmaterial. Förutom att växterna är fina att se på så isolerar också ett sedumtak den byggnad som det sitter på. På det viset kan taket bidra till att man får ned den kostnad som läggs på att värma upp fastigheten. Ett naturligt tak som ett sedumtak blir också en del av det omgivande ekosystemet och har en funktion i den omgivande naturen.

Att bygga ett sedumtak är en process i flera steg och taken består av flera delar. Vid uppdraget med det 45 kvadratmeter stora Attefallshuset i Nacka monterade vi alltså ett sedumtak samt droppbevattning på det branta taket. Vi la även ett tätskikt samt monterade ett avvattningssystem.

Vi bygger både sedumtak och andra typer av gröna tak runt om i Stockholmsområdet. Några exempel på andra typer av gröna tak är grästak, mosstak och örttak. Hör gärna av dig för att veta mer om de gröna taken samt för att boka in din hjälp med byggande av ditt gröna tak.

Gröna tak i stockholm 

Utöver byggandet av gröna tak så erbjuder vi även rådgivning. Om man går i tankarna att investera i ett grönt tak kan man undra över exempelvis hur installationen av det gröna taket går till eller hur man på bästa sätt efter installationen ska ta hand om sitt gröna tak.

Se gärna bilderna från projektet i Nacka här intill och läs även mer om byggandet av sedumtak i Stockholm