Sedumtak i Vallentuna

Nu har vi färdigställt ytterligare ett sedumtak, denna gången i Vallentuna.Det som lockade vår kund var att sedumtak skapar en naturnära upplevelse och bidrar till en bättre miljö. Kunden blev nöjd och vi lika så.

2017-08-20

Nu har vi färdigställt ytterligare ett sedumtak, denna gången i Vallentuna.Det som lockade vår kund var att sedumtak skapar en naturnära upplevelse och bidrar till en bättre miljö. Kunden blev nöjd och vi lika så.

Gröna tak blir allt mer populärt på grund av dess må