Vilka arter dominerar i de sedumtak ni lägger?

Det finns ett flertal olika typer av sedumarter som används när man bygger sedumtak. Bland de vanliga sorterna finns vit fetknopp eller hällfetknopp, olika typer av lydisk fetknopp, gul fetknopp, kantig fetknopp, kaukasiskt fetblad, smaragdfetblad, kamtjatkafetblad, vinterfetblad samt stor fetknopp. När vi bygger sedumtak så gör vi det med täta sedummattor. Fördelen med detta är att risken minskar att annat, som exempelvis ogräs, slår rot och börjar växa.

När man bygger ett sedumtak så används sedummattor med olika slags sedumarter. När vi anlägger tak i Stockholm med sedum så använder vi mattor av kvalitet från erkända leverantörer.

Flera sedumarter används till sedumtak

Det finns alltså ett flertal olika typer av sedumarter som används när man bygger sedumtak. Bland de vanliga sorterna finns vit fetknopp eller hällfetknopp, olika typer av lydisk fetknopp, gul fetknopp, kantig fetknopp, kaukasiskt fetblad, smaragdfetblad, kamtjatkafetblad, vinterfetblad samt stor fetknopp. När vi bygger sedumtak så gör vi det med täta sedummattor. Fördelen med detta är att risken minskar att annat, som exempelvis ogräs, slår rot och börjar växa.

Att ha en sedummatta där olika typer av sedumarter finns representerade kan vara bra. Detta för att växterna då breder ut sig på olika vis på taket. Det finns tak där sedum även blandas med annat. Det kan exempelvis vara andra växter så som örtväxter och mossa som förekommer i olika blandningar.

Dessa så kallade gröna taken behöver inte allt för mycket skötsel, men det är ändå bra att hålla efter taket för att det ska må så bra som möjligt. Önskvärt är att sammansättningen av de växter som man har från början ska vara fortsatt bra, utan att annat får fäste i taket, samt att växterna mår bra.

Sedumtaken har tilltalande utseende

Sedumväxterna skiftar i färgnyanserna och har också fina blommor i skilda färger. Detta gör att ett sedumtak är tilltalande att se på och kan ha en påverkan på, och lyfta, utseendet på en byggnad. Sedumväxterna har också isolerande förmågor, vilket gör att huset får ett extra lager isolering mot både ljud utifrån och kyla under de månader då temperaturerna sjunker. På det viset kan ett sedumtak vara bra för att sänka kostnaden för uppvärmningen av en byggnad.