Sedum passar till tak av alla storlekar

Att anlägga sedumtak är något som med åren har blivit allt vanligare. En fråga som kanske uppstår är hur stora ytor som man egentligen kan anlägga med sedum. Sedumtak skiljer sig i storlek från riktigt små till riktigt stora.

2018-06-28

Att anlägga sedumtak är något som med åren har blivit allt vanligare.

En fråga som kanske uppstår är hur stora ytor som man egentligen kan anlägga med sedum. Sedumtak skiljer sig i storlek från riktigt små till riktigt stora.

Från små till riktigt stora sedumtak

Sedum är en fetbladig växt som på grund av sina positiva egenskaper som att den isolerar bra, är bra på att hålla inne vatten och dessutom är ett fint inslag att titta på används som material till tak på många olika slags byggnader. Ett sedumtak är även något som på ett bra vis samspelar med det lokala ekosystemet och på det viset är ett naturligt val.

Något som man kan fråga sig är egentligen hur stora ytor som sedum kan anläggas på, men det är snarare andra faktorer än takets storlek som bestämmer om förutsättningarna är de rätta för att anlägga ett sedumtak. Sedum kan anläggas på tak som är allt från någon kvadratmeter stora till flera tusen kvadratmeter. Sedumen används till allt från offentliga byggnader av olika slag, kontor och shoppingcentrum till privata villor och bostäder.

Lutningen påverkar förutsättningarna för sedum

Sådant som avgör om det passar att anlägga sitt tak med sedum eller om det är bättre med någon annan typ av takmaterial är framför allt hur mycket som taket lutar. Sedum passar bra som material till ett tak som har en lutning på 27 grader och mindre. Om man däremot har ett tak som lutar mer än så bör man välja att anlägga taket med ett annat material.

Om lutningen är mer än cirka 10 grader är det även bra att se till att man har ett skikt under sedumen som har ett glidmotstånd så att det är rätt förutsättningar för sedumen att växa sig fast.