Läggning av papp samt montage av sedum på 30m2

Sedumtak, och andra gröna tak, har ett flertal fördelar. För det första är de gröna taken väldigt fina att se på med sina växter med färgskiftningar samt blommor i olika färgnyanser. Ytterligare två fördelar med sedumtak och gröna tak är att de minskar avrinningen av vatten från taket samt att de är isolerande och kan påverka husets uppvärmningskostnader.

2020-03-16

Vi lägger underlagspapp, tätskikt samt montage av sedumtak på 30m takyta.

Takfix fixar taken i Stockholm! Vid ett av våra senaste uppdrag la vi sedumtak underlagspapp, tätskikt samt montage av sedumtak på 30m takyta.

Sedumtak är ett tak med flera fördelar 

Sedumtak, och andra gröna tak, har ett flertal fördelar. För det första är de gröna taken väldigt fina att se på med sina växter med färgskiftningar samt blommor i olika färgnyanser.

Ytterligare två fördelar med sedumtak och gröna tak är att de minskar avrinningen av vatten från taket samt att de är isolerande och kan påverka husets uppvärmningskostnader.

När vi bygger sedumtak i Stockholmsområdet börjar byggandet först med att ett tätskikt monteras på taket eller att det tätskikt som redan finns på taket ses över så att det är i tillräckligt bra skick. Tätskiktet kan bestå av material som papp eller gummi. Efter att arbetet med tätskiktet är klart monteras sedan ett avslut i plåt runt längs med kanten.

Gröna tak & sedum i stockholm 

Det finns alltså flera fördelar med ett sedumtak. Byggandet av ett sedumtak är en process i flera steg. Takfix hjälper dig gärna med sedumtak, mosstak, örttak och gröna tak. Vi arbetar med både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag i Stockholm.

Läs gärna mer om sedumtak i Stockholm. Se också gärna bilderna från uppdraget. Bland bilderna syns delvis hur taket anläggs och hur vi jobbar med erkända metoder.