Montage av 70m2 sedum i Saltsjö-boo

Vid ett av våra senaste uppdrag la vi papp samt utförde montage av ett 70 kvadratmeters sedumtak med plåtdetaljer på ett arkitektritat i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.

Sedumtak på arkitektvilla 

Eftersom fastigheten har en egen unik arkitektur passar sedum extra väl och förstärker den attityd som huset har.
Ett sedumtak har ett flertal fördelar förutom att det är fint att se på med de skiftande gröna nyanserna och blommor i olika färger. Ett sedumtak hjälper också till att fånga upp det regnvatten som faller ned på taket på ett bra sätt, vilket minskar avrinningen av vatten från taket.

Droppbevattning förenklar skötseln 

I projektet ingick installering av droppbevattningssystem. Sedum och mossor klarar långa torra perioder men genom att tillföra vatten håller takvegetationen en jämnare standard särskilt under torrare perioder. En kompletterande droppbevattning minskar skötselbehovet helt enkelt.

Takläggning i stockholmsområdet

Se mer på bilderna här intill från projektet med sedumtaket i Saltsjö-Boo. Där syns arbetets gång med både läggandet av underlagspapp, plåt och sedummattor.