Så tar du hand om ditt gröna tak i sommar

När man har ett grönt tak så finns det saker att ha i åtanke gällande skötseln av taket och vilka skötselråd som gäller skiljer sig även åt under olika delar av året. Vi ger rådgivning kring skötseln av sedumtak och andra typer av gröna tak.

2020-04-24

När man har ett grönt tak så finns det saker att ha i åtanke gällande skötseln av taket och vilka skötselråd som gäller skiljer sig även åt under olika delar av året. Vi ger rådgivning kring skötseln av sedumtak och andra typer av gröna tak.

Läs mer även här om skötselråd för sedumtak i Stockholm

Håll det gröna taket rent

Våren är nu här och sommaren närmar sig med stora steg och det kan därför vara bra att veta vad som är bra att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak eller annat grönt tak i sommar. Något som är bra att tänka på är att avlägsna sådant som grenar och kvistar och annat som faller ned på taket. Det kan också bli nödvändigt att ta bort andra typer av växter som inte hör hemma i taket men har fått fäste ändå. Det kan exempelvis vara olika typer av ogräs.

Under sommaren kan det också bli aktuellt att vattna taket lite extra mycket om det råder väldigt torrt väder, om det är normalt väder behövs detta generellt inte. Om det är så att det har uppstått områden på taket där det fattas växter kan detta åtgärdas genom att man klipper av små bitar av andra sedumplantor och strör dessa där det är kalt.

Någon gång per år är det också bra att se över att avrinningssystemet på ditt sedumtak eller annat grönt tak i Stockholm fungerar som det ska. Detta utförs möjligen med fördel under sommaren när vädret är bättre.

Gröna tak i Stockholm

Vi bygger gröna tak runt om i Stockholmsområdet och erbjuder även rådgivning bland annat kring skötseln av sedumtak och andra typer av gröna tak. Hör gärna av dig för att veta mer och boka in din hjälp.