Så sköter du om ditt sedumtak på vintern

Ett sedumtak ska tas om hand på rätt sätt för att sedumplantorna ska må så bra som möjligt. Vinterhalvåret är nu här och det finns en del att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.

Läs mer också här om skötsel av sedumtak

Skötsel av ditt sedumtak i Stockholm

Innan vintern kommer med snön så kan det vara bra att se över och inspektera sitt sedumtak. Vid skötseln av sedumtaket kan det exempelvis vara bra att se till att hålla taket rent från löv, grenar och kvistar som kan ha fallit ned på taket under höstens blåsigare dagar. Det kan också vara bra att se över takets avrinning, så att systemet fungerar som det ska gällande vattenavrinningen.

När sedan vintern kommer så kan det vara bra att tänka på att man inte bör beträda det frusna sedumtaket, men om mycket snö faller ned på taket så kan en takskottning behövas. Snön lägger sig generellt som ett skyddande lager på taket, men om det faller mycket snö kan det innebära ett stort tryck ned mot sedumväxterna.

I samband med att man ska skotta sitt sedumtak i Stockholm så är det viktigt att det görs med rätt metod. För att inte skada sedumväxterna och tätskiktet på sedumtaket är det bra att lämna ett lager med snö på cirka fem centimeter.

Rådgivning kring skötsel av sedumtak

Vilken typ av skötsel som ett sedumtak behöver varierar alltså utefter årstiden. Det finns rekommendationer för både sommarhalvåret och vinterhalvåret.

Vi bygger sedumtak och andra gröna tak i Stockholmsområdet. Vår kompetens inom området gröna tak gör att vi även kan bistå med viktiga kunskaper kring sådant som skötseln av sedumtak och andra gröna tak. Hör gärna av dig för installation av sedumtak samt för rådgivning kring ditt sedumtak.