Så monteras ett sedumtak!

Vi är nu inne i juni månad och växtligheten i Stockholm blommar som aldrig förr. Så här års brukar många svenskar starta i gång nya sommarprojekt, så har du takläggning i tankarna är det hög tid att boka in arbetet nu.

Vi är nu inne i juni månad och växtligheten i Stockholm blommar som aldrig förr. Så här års brukar många svenskar starta i gång nya sommarprojekt, så har du takläggning i tankarna är det hög tid att boka in arbetet nu.

Så installeras ett sedumtak

  1. Montering av tätskikt

Viktigast är grunden. Därför startar alltid byggnationen med montering av tätskikt. Finns redan tätskikt kontrollerar vi så att det är i tillräckligt bra skick för att använda. Att taket har ett tätt ytskikt är mycket viktigt och det ska helst bestå av papp eller gummi för att förhindra fuktskador och för att inte riskera att rötter tar sig ned och skadar tätskiktet. Efter tätskiktet monteras sedan ett avslut i plåt runt längs med takets nederkant. Denna håller även sedumtaket på plats så det inte kasar av.

  1. Installation av dräneringslager

Nästa steg i processen är att montera ett dräneringslager ovanpå tätskiktet. Detta på grund av att vatten och fukt ska ha fri framfart. Ovan och under dräneringslagret ska också en fiberduk placeras. Ovanpå dräneringslagret kan sedan sedummattorna placeras kant till kant tills de fyller hela takytan.

  1. Gödsling av sedumtak

Byggnationen avslutas med att gödsla sedumtaket. Det kan även vara bra att tänka på att sedummattorna vid behov kan behövas göras tyngre med grus eller sand. Det kan bli aktuellt om taket är utsatt för extra mycket vind.

Skötsel av sedumtak

Vattning

Vattna rikligt efter läggning för att snabbt aktivera sedumväxternas rotsystem. Vid torra persioder, som varar mer än tre veckor, bör sedumtaket underhållsvattnas. Under våren är det extra viktigt att underhållsvattna för att få i gång sedumväxterna efter en lång vinter.

Gödsling

Sedumtak ska gödslas en gång per varje år. Gödsla en omgång på våren för en riklig blomning, eller under hösten innan första frosten.

Snöskottning

Skotta gärna för hand och lämna cirka 5-10 cm snö kvar på taket för att inte skada växterna.

Här kan du läsa mer om skötsel av sedumtak