« Tillbaka

2023-09-04

Besiktning, underhåll och reparation av sedumtak i Vasastaden

Takfix utför underhåll och reparation av sedumtak på flera takytor. Skötsel av det gröna taket kommer utföras under flera år.

Referenser