Rådgivning kring sedumtak i Stockholm

När man ska byta tak finns det många saker man behöver tänka på. Först och främst behöver man bestämma sig för vad för slags tak man vill ha och sedan utgå därifrån. Med fördel så gör man upp både en budget och en plan för hur takbytet ska gå till. Sedan behöver man också tänka på hur stort taket som ska bytas är, vilket självklart påverkar priset. 

rådgivning sedumtak

När man väljer sedumtak kan det inte vara för stor lutning på taket för då blir resultatet inte bra när sedumen ska planteras. Ibland kan man därför behöva plana ut taket. Efter att taket är anlagt behövs det också underhållas. Det är alltså många saker man behöver ha koll på i samband med att man installerar ett sedumtak.

Det kan kännas som det finns mycket att tänka på och hålla koll på bara för att byta ett tak, men det är inga problem. Vi hjälper dig gärna från ax till limpa och kan fungera som bollplank eller bara komma med råd. Vi hjälper dig för att resultat ska bli som du eftersträvar och för att alla dina önskemål ska uppfyllas.

Vi hjälper dig med sedumtak i Stockholm

Eftersom vi är specialister på sedumtak kan vi besvara alla frågor gällande ett takbyte till sedumtak samt kring skötseln av sedumtak. Du kan läsa mer om hur man sköter sedumtak här.