Flera parter ansvarar för säkert takarbete

Att utföra arbeten på ett tak kan innebära vissa risker och säkerheten är viktig.

Ansvar vid takarbete

Både som arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att hålla koll på vems ansvar det egentligen är att ett takarbete kan utföras på ett säkert vis.

Både fastighetsägare och företag har ansvar

Att ett tak är säkert och att ett takarbete utförs på ett säkert vis är det flera parter som har ansvar för och vad som gäller regleras i både Plan- och bygglagen, PBL, och Arbetsmiljölagen, AML.  Regler för fastighetsägare finns i PBL och arbetsgivarens ansvar i AML.

Den som äger en fastighet har ett ansvar att se till att det finns säkerhetsanordningar som exempelvis glidskydd och stege. På det viset har alltså den som anlitar ett företag för någon typ av takarbete ett ansvar.

Samtidigt som fastighetsägaren har ett ansvar för takets säkerhet har också takföretagen ett ansvar att se till så att de anställda som ska arbeta på taken har rätt typ av säkerhetsutrustning. Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetet kan utföras på ett säkert vis.

Även byggnadsnämnden har ett ansvar för att takarbeten ute i samhället utförs på ett sätt som är säkert bland annat genom att nämnden har i uppdrag att upplysa allmänheten om säkerhet på tak. Slutligen ligger även ett ansvar hos dem som ritar nya byggnader. De ska ha säkerheten i åtanke när de designar.

Se fastighetsägarens ansvar i lagen

Att se till så att ett tak är säkert och att ett takarbete, med allt från mindre renoveringar till hela takbyten, kan ske på ett säkert vis är alltså flera parters ansvar. För att veta exakt vad som gäller för dig som äger en fastighet kan det som nämnt vara bra att läsa mer i Plan- och Bygglagen, PBL.

Nyhetsarkiv

 • Skötsel av sedumtak

  Vi är nu inne i september månad och hösten ligger precis runt hörnet. Med hösten kommer ofta det kallare klimatet och det kan vara god tid att ta reda på hur man som bäst sköter om sitt sedumtak under höst och vinter.

  Läs mer
 • Att byta tak till sedumtak!

  När bytte du senast tak? Är det snart dags för ett byte? Kanske har du funderat på att byta till ett sedumtak? Vi på Sedumtakspecialisten hjälper dig att besvara alla frågor du har kring att byta till tak till sedumtak!

  Läs mer
 • Dags att boka in sommarens sedumtakläggning i Stockholm!

  Vi är nu inne i mitten av sommaren och allt fler svenskar går på semester. Då kan det vara god tid att boka in sommarens byte till sedumtak på ditt hus i Stockholm. Att välja sedumtak som nytt tak har flera fördelar, bland annat för husets uppvärmningskostnader samt för takets omgivande natur

  Läs mer
 • Hur länge håller ett sedumtak innan det måste bytas ut?

  Hur länge ett sedumtak håller innan det blir dags blir dags för ett takbyte kan skilja sig en hel del – beroende på flera olika faktorer. En utav de största faktorerna beror det på hur väl man skött sitt tak.

  Läs mer
 • Ta hand om ditt sedumtak

  Nu när temperaturen stiger uppåt och det börjar grönska i Stockholm kan det vara bra att se över och ta hand om taket för dig som har sedumtak.

  Läs mer