Flera parter ansvarar för säkert takarbete

Att utföra arbeten på ett tak kan innebära vissa risker och säkerheten är viktig.

Ansvar vid takarbete

Både som arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att hålla koll på vems ansvar det egentligen är att ett takarbete kan utföras på ett säkert vis.

Både fastighetsägare och företag har ansvar

Att ett tak är säkert och att ett takarbete utförs på ett säkert vis är det flera parter som har ansvar för och vad som gäller regleras i både Plan- och bygglagen, PBL, och Arbetsmiljölagen, AML.  Regler för fastighetsägare finns i PBL och arbetsgivarens ansvar i AML.

Den som äger en fastighet har ett ansvar att se till att det finns säkerhetsanordningar som exempelvis glidskydd och stege. På det viset har alltså den som anlitar ett företag för någon typ av takarbete ett ansvar.

Samtidigt som fastighetsägaren har ett ansvar för takets säkerhet har också takföretagen ett ansvar att se till så att de anställda som ska arbeta på taken har rätt typ av säkerhetsutrustning. Arbetsgivaren ansvarar för att se till att arbetet kan utföras på ett säkert vis.

Även byggnadsnämnden har ett ansvar för att takarbeten ute i samhället utförs på ett sätt som är säkert bland annat genom att nämnden har i uppdrag att upplysa allmänheten om säkerhet på tak. Slutligen ligger även ett ansvar hos dem som ritar nya byggnader. De ska ha säkerheten i åtanke när de designar.

Se fastighetsägarens ansvar i lagen

Att se till så att ett tak är säkert och att ett takarbete, med allt från mindre renoveringar till hela takbyten, kan ske på ett säkert vis är alltså flera parters ansvar. För att veta exakt vad som gäller för dig som äger en fastighet kan det som nämnt vara bra att läsa mer i Plan- och Bygglagen, PBL.

Nyhetsarkiv

 • Boka vårens installation av sedumtak redan nu

  Vi är nu inne i januari och även om våren kan kännas långt borta så går tiden fort. Det kan därför vara bra att boka in vårens takomläggning med sedumtak och annat grönt tak i Stockholm redan nu.

  Läs mer
 • Därför passar sedum till ditt tak i Stockholm

  Idag finns många typer av takmaterial på marknaden och vilket material som man väljer beror dels på den egna smaken, dels på fastigheten i fråga. Varför är då just sedum ett bra val? Svaret är att det är ett takmaterial med många fördelar.

  Läs mer
 • Så sköter du om ditt sedumtak på vintern

  Ett sedumtak ska tas om hand på rätt sätt för att sedumplantorna ska må så bra som möjligt. Vinterhalvåret är nu här och det finns en del att tänka på gällande skötseln av ditt sedumtak i Stockholm.

  Läs mer
 • Ett sedumtak byggs i flera skikt

  Det finns många typer av tak att välja mellan på marknaden. Ett alternativ till ditt hus i Stockholm är sedumtak. För dig som funderar på att bygga sedumtak i Stockholm kan det vara bra att veta hur ett sedumtak är uppbyggt.

  Läs mer
 • Flera slags gröna tak på marknaden

  Vid en nybyggnation av ett hus eller en renovering av taket på en byggnad i Stockholm så finns det många takmaterial på marknaden som man kan välja mellan. Ett alternativ är att välja ett av de så kallade gröna taken. Bland dessa finns ett antal val, bland annat sedumtak.

  Läs mer