Montage av 450 m2 sedumtak i Norsborg

I detta projekt har vi inte bara lagt sedumtak på en yta som omfattar 450 kvadratmeter – vi har skapat en levande illustration av vårt engagemang för hållbarhet och ekologiskt ansvar inom takbranschen.

2022-10-20

Takfix lägger sedum på 450 m2 garagelänga tak.

 

Sedum på 450 m2 garagelänga 

I detta projekt har vi inte bara lagt sedumtak på en yta som omfattar 450 kvadratmeter – vi har skapat en levande illustration av vårt engagemang för hållbarhet och ekologiskt ansvar inom takbranschen. Sedumtak är mer än enbart estetik; de är sanna hjältar i den moderna byggvärlden. Genom att inkludera dessa gröna tak i vårt senaste projekt har vi inte bara förskönat området utan även gett det en mängd ekologiska fördelar.

Naturliga luftrenare

För det första agerar sedumtak som naturliga luftrenare genom att absorbera föroreningar och reducera CO2-nivåerna i omgivningen. Detta har en betydande positiv inverkan på luftkvaliteten och miljön i staden. Dessutom fungerar dessa gröna tak som biologiska hotspots genom att skapa livsmiljöer för insekter och fåglar, vilket gynnar den lokala ekosystemets mångfald och vitalitet.

Isolering och energieffektivitet

Sedumtak bidrar även till att isolera byggnader, vilket leder till minskad energiförbrukning för både uppvärmning och kylning. Detta i sin tur minimerar koldioxidutsläppen och minskar den ekologiska fotavtrycket. Genom att investera i sedumtak har vi inte bara skapat ett vackert landskap på taket utan också arbetat för att minska vår klimatpåverkan.

Dagvattenhantering och översvämningskontroll

Sedumtak har också en imponerande förmåga att hantera dagvatten genom att absorbera och fördröja regnvatten, vilket minskar risken för översvämningar i området. Detta är ett viktigt steg mot en mer effektiv och hållbar hantering av vattenresurser i staden och minskar belastningen på den kommunala dagvatteninfrastrukturen.

Kontakta oss för mer information

Vårt arbete med sedumtak i detta projekt är en konkret manifestation av vårt åtagande att omvandla visioner om hållbarhet till verklighet. Om du är intresserad av att utforska vårt arbete med sedumtak eller om du har liknande projekt i åtanke, är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att vara din partner för hållbara taklösningar och tillsammans skapa en grönare framtid.