Vad är mosstak, örttak och andra växtmattor?

När man ska välja vilket takmaterial som man ska ha till sitt tak är valen många och även bland de så kallade gröna taken är valen ett flertal med allt från mosstak till örttak och andra växtmattor. Här följer en beskrivning av de gröna taken mosstak, örttak och andra växtmattor som kan användas i Stockholm.

När man ska välja vilket takmaterial som man ska ha till sitt tak är valen många och även bland de så kallade gröna taken är valen ett flertal med allt från mosstak till örttak och andra växtmattor. Här följer en beskrivning av de gröna taken mosstak, örttak och andra växtmattor som kan användas i Stockholm.

Ett grönt tak är en typ av tak som består av någon typ av växtlighet. Det kan vara ett så kallat mosstak. Ett mosstak är ett tak som, precis som det låter, består av någon typ av mossa. Mosstaken är en väldigt gammal metod som har använts länge i vårt land och även i Stockholm. Mossan är bra på det viset att den är effektiv på att ta upp och hålla inne regnvattnet.

Ett grönt tak i Stockholmsområdet kan också vara ett örttak. Örttaken är tak som består av flera olika typer av växter och örter. Det kan exempelvis vara en blandning mellan någon slags sedum och örter som gråfibbla, prästkrage, nejlika och andra lökväxter. Örttaken har fördelen att man får en växtlighet som frodas lite mer än om man endast har sedum på sitt tak.

Ett grönt tak kan slutligen även bestå av andra växtmattor som exempelvis en mer ängsliknande matta. Ängstaken består av gräs och vissa typer av blommor, så kallade perenna arter, men kan även kombineras med sedum. Ett annat alternativ till ett grönt tak i Stockholm är att endast ha den fetbladiga växten sedum på taket.

Installation och rådgivning kring gröna tak

Det finns alltså olika typer av tak att välja mellan och vilket tak man ska ha i Stockholm kan vara svårt att veta. Vi både installerar gröna tak och ger dig rådgivning kring vilket tak som egentligen passar ditt hus. Läs mer här om rådgivning kring gröna tak