Montage av sedum i Kungens kurva

Taket är den del av huset som tar mest stryk genom åren. Detta beror på att taket utsätts för olika väderomväxlingar som snöstorm, regnoväder till strålande sol. Ett tak som inte tas hand om kan leda till mycket problematik.

2021-06-03

Takfix monterar droppbevattningssystem, samt läger sedum på totala ytan 15000m2.

 

Viktiga saker att tänka på med sedumtak 

Taket är den del av huset som tar mest stryk genom åren. Detta beror på att taket utsätts för olika väderomväxlingar som snöstorm, regnoväder till strålande sol. Ett tak som inte tas hand om kan leda till mycket problematik. I detta projektet blev vi anlitade för att montera takavattningssytem och lägga sedum på en total yta av 15000m2.

Vid ett takbyte finns det mycket att tänka till om, exempelvis vilket material som man ska ha på taket. vid vissa tak är det även viktigt att man vet hur man på bästa sätt tar hand o taket. Ett takbyte kommer med mycket planering med allt från vilket material som ska användas till vilken tidsplan som projektet ska ha och vad det får kosta. I samband med att man monterar ett sedumtak krävs det även en hel del kunskaper för att man ska kunna ta hand om det efter monteringen. Ett sedumtak kräver en viss typ av skötsel för att växterna ska kunna växa. Exempelvis ska ogräs, grenar och löv tas bort från sedumtaket då det bidrar till en onödigt vikt på taket. Det är även viktigt att sedumtaket har en takavvattningssystem för att inte för mycket vatten ska samlas på taket.

Vi hjälper dig med sedumtaket 

Sedum går att använda på tak av många olika slag. Det kan vara från et litet tak till ett gigantisk tak. Sedumtakspecialisten installerar sedumtak och erbjuder även dig som kund rådgivning kring sedumtak och gröna tak. Vi er råd på vad du kan göra för att på bästa sätt ta hand om ditt sedumtak. Hör gärna av dig till oss så kan vi hjälpa dig närmare med dina funderingar