Montage av sedumtak inklusive papp i Gustavsberg

2019-09-30

Vi bygger sedumtak till byggnader av olika storlek runt om i Stockholmsområdet. Vid ett av våra uppdrag monterade vi sedum på ett tak till ett 35 kvadratmeters stort Attefalshus i Gustavsberg.

Montering av sedumtak i flera steg 

Sedum är ett takmaterial som kan användas till byggnader av olika storlek. Sedum ser man idag på allt från offentliga byggnader med riktigt stora takytor till mindre fastigheter som en sommarstuga eller ett Attefallshus, vilket var fallet vid uppdraget i Gustavsberg.

När man bygger ett sedumtak så sker monteringen av taket i flera steg. På Attefallshuset la vi först ett tätskikt och sedan mossfri sedum ovanpå. Vi monterade även plåtbeslag samt ett avvattningssystem som reglerar det regnvatten som faller ned på taket.

En fördel med att ha ett sedumtak på sin fastighet är att man minskar avrinningen av vatten från taket. Detta eftersom sedumväxterna är effektiva på att ta upp vatten. Något annat som är positivt med att ha sedum på taket är att växtmattan hjälper till att isolera taket och byggnaden. På det viset bidrar sedumtaket till att sänka kostnaderna för uppvärmningen av byggnaden.

En annan fördel med ett sedumtak är naturligtvis även att taket är fint att se på med sina växter med olika färgnyanser. Sedumtaket gör att huset blir en del av den omgivande naturen.

Sedumtak i stockholm 

Vi monterar sedumtak runt om i Stockholmsområdet och hjälper dig gärna med ditt nya tak. Utöver montering av sedumtak erbjuder vi även rådgivning kring exempelvis hur du tar hand om sedumväxterna på ditt tak.

Hör av dig för att veta mer om våra tjänster eller läs mer här på vår hemsida på undersidan installation av sedumtak i Stockholm. Se också bilderna från uppdraget i Gustavsberg när Attefallshuset fick ett nytt sedumtak här intill.