Montage av ett mossfritt sedumtak i Nacka

Att välja att ha sedum på sitt tak i Stockholm är bra ur flera synpunkter. För det första så är ett sedumtak bra för husets isolering. Ett sedumtak ger byggnaden extra isolering och därför kan man sänka den summa som läggs på att värma upp huset. Sedumen hjälper till att hålla värmen inne under de kallare vintermånaderna.

2019-07-22

Vi på Takfix monterar sedumtak på många olika typer av byggnader av skilda storlekar. Vid ett av våra jobb utförde vi montage av ett 120 m2 stort mossfritt sedumtak på en kontorsfastighet i Nacka samt la singel på delar av taket.


Flera bra anledningar att välja sedum till taket 

Att välja att ha sedum på sitt tak i Stockholm är bra ur flera synpunkter. För det första så är ett sedumtak bra för husets isolering. Ett sedumtak ger byggnaden extra isolering och därför kan man sänka den summa som läggs på att värma upp huset. Sedumen hjälper till att hålla värmen inne under de kallare vintermånaderna.

Ett sedumtak är även bra på det viset att sedumen, precis som andra växter, bidrar till att göra rent i luften. Sedumväxterna samspelar också med den omgivande naturen och djurlivet. Dessutom ges också ett skydd för huset mot solens strålar som annars kan slita på taket. Sedumväxterna är tåliga mot väder och vind och är även bra på att ta upp regnvattnet.

Slutligen så är ett sedumtak också något som påverkar en byggnads känsla. Ett sedumtak är fint att se på med de skiftande gröna nyanserna och fina blommor.

Sedumtak och gröna tak i stockholm 

Att montera ett sedumtak är en process som kräver rätt typ av kunnande. Ett sedumtak monteras i flera steg och består av flera lager. Vi hjälper våra kunder med att montera sedumtak och andra gröna tak runt om i Stockholm. Det kan vara ett mindre tak eller ett större tak som i fallet vid uppdraget i Nacka där en kontorsfastighet med en takyta på 120 m2 fick sedum och även singel på delar av taket.

Läs gärna mer även här om våra tjänster inom sedumtak i Stockholm