Läggning av papp samt montage av sedumtak på Östermalm i Stockholm

Ett sedumtak är ett tak som består av ett antal delar och byggandet av taket sker i flera steg. Ett sedumtak är uppbyggt av bland annat ett tätskikt, som anti root-pappen på bilderna intill den här texten, ett dräneringsskikt och ett översta lager med sedummattor. Ett sedumtak har också ett kantavslut som är tillverkat av plåt.

2019-08-19

Vi på Sedumtakspecialisten bygger sedumtak och andra typer av gröna tak runt om i Stockholmsområdet. Vid ett av våra senaste uppdrag la vi både råspont och underlagspapp samt utförde montage av ett 30 kvadratmeters stort sedumtak på ett gårdshus på Östermalm.


Sedumtak till små och stora byggnader 

Ett sedumtak är ett tak som består av ett antal delar och byggandet av taket sker i flera steg. Ett sedumtak är uppbyggt av bland annat ett tätskikt, som anti root-pappen på bilderna intill den här texten, ett dräneringsskikt och ett översta lager med sedummattor. Ett sedumtak har också ett kantavslut som är tillverkat av plåt.

Sedum passar bra att använda på många typer av tak så länge lutningen är den rätta. Sedum kan man därför se idag landet runt på både riktigt stora byggnader och byggnader med mindre takytor. Det kan vara allt från en stor offentlig byggnad till ett tak på ett Attefallshus eller en annan mindre fastighet. Vid uppdraget på innergården på Östermalm i Stockholm gällde det alltså ett gårdshus.

När vi installerar sedumtak runt om i Stockholm så använder vi oss av sedummattor från leverantörer som är erkända på marknaden. På det viset levererar vi sedumtak av kvalitet.

Rådgivning kring sedumtak 

Utöver att vi hjälper våra kunder med byggande av sedumtak och andra gröna tak i Stockholm så erbjuder vi också rådgivning kring de gröna taken.

Efter att man har monterat ett sedumtak på en byggnad så gäller det sedan att ta hand om taket på rätt sätt för att sedummattorna ska må optimalt, även om ett sedumtak inte kräver allt för mycket skötsel. Just skötseln av sedumtak är ett område som vi ger rådgivning kring.

Läs gärna mer om våra sedumtak i Stockholm